De verbinding in kwetsbaar zijn, komt tot stand op het moment dat de ander ingaat op jouw uitnodiging en daar respectvol mee omgaat. - Foto: Canva BoerenlevenColumn

‘Bouwen aan je emotionele bankrekening’

Zouden mensen zich maar wat kwetsbaarder opstellen, dan was veel narigheid te voorkomen.

We zitten aan de keukentafel: vader, moeder, zoon en ik. De beoogd bedrijfsopvolger is boos en gefrustreerd. Natuurlijk hebben zijn ouders dat gezien, gevoeld en gemerkt. Het samenwerken was de afgelopen maanden niet bepaald een pretje.

Uiteindelijk hebben ze maar gebeld. “We komen er samen niet meer uit”, was het eerste wat ik te horen kreeg. Nu, hier aan deze tafel is de spanning voelbaar. Alle frustratie die is opgebouwd lijkt vandaag een weg naar buiten te zoeken. We luisteren naar het verhaal van de zoon. Tranen vloeien bij alle drie de ondernemers.

Na verloop van tijd vraag ik hem: “Mis je de erkenning voor je grote inzet van je ouders?”

“Ja!” zegt hij. En dan gebeurt er iets bijzonders: vader staat op en loopt naar zijn zoon toe. Hij omarmt de jongeman en zegt: “Ik houd van je!” Even lijkt alles samen te komen in dat ene moment dat beide mannen elkaar vasthouden. En dat was precies wat de jonge ondernemer nodig had. Kwetsbaarheid verbindt.

Kwetsbaarheid

Het valt me op hoe groot de afstand tussen mensen soms kan zijn. Hoe hard we kunnen zijn naar elkaar. Muren worden opgetrokken, misverstanden groeien uit tot ruzies en onbegrip en verwijten gaan de sfeer in huis en op het bedrijf bepalen. Logisch dat een samenwerking dan zware averij oploopt.

Vaak speelt onmacht een grote rol: het niet meer in staat zijn om het tij ten goede te keren. Verbazingwekkend is het hoe lang mensen toch nog doormodderen zonder uitzicht op een oplossing te hebben.

Kwetsbaarheid verbindt. Wat is dat eigenlijk: kwetsbaarheid? En op welke manier zorgt dat dan voor verbinding met de ander? Kwetsbaar zijn betekent dat je je open opstelt. Dat je eerlijk bent over jezelf en je gevoelens durft te laten zien. Je laat je muur zakken, je laat je verdediging los. En daar zit een zeker risico in. Want wat doet de ander met jouw kwetsbaarheid? Als je kwetsbaar durft te zijn nodig je de ander uit om een kijkje te nemen in jouw hoofd en hart. En dat kan best moeilijk of eng zijn.

Kwetsbaar opstellen kan brug zijn naar verbinding

De verbinding in kwetsbaar zijn, komt tot stand op het moment dat de ander ingaat op jouw uitnodiging en daar respectvol mee omgaat. Maar de verbinding zit er ook in dat de ander uitgenodigd wordt om zichzelf ook open op te stellen. Je bouwt daarmee samen als het ware aan je emotionele bankrekening. En als het saldo op die emotionele bankrekening hoog genoeg is, kun je je als gezin of familie best wel een meningsverschil of misverstand permitteren.

Ik geloof dat er veel narigheid en ruzie voorkomen kan worden als de betrokken personen zich wat kwetsbaarder op zouden durven stellen. Je kwetsbaar opstellen kan de brug zijn om te komen van verwijten naar verbinding. En vanuit verbinding met elkaar zal een samenwerking in het gezin of de familie veel beter verlopen.

Beheer
WP Admin