Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Bouw mestverwerker Twence van start

De bouw van mestvergister Twence in Zenderen (Ov.) kan na jarenlange procedures bij de Raad van State (RvS) van start gaan deze maand. Ook zijn er inmiddels voldoende mestcontracten afgesloten om te gaan draaien. De installatie – die naar verwachting in mei 2022 operationeel is – kan 250.000 ton mest per jaar verwerken. Dat meldt Twence.

De verwerking van 250.000 ton varkensmest is goed om 3.000 huishoudens van groen gas te voorzien, schrijft Twence. Ook worden schaarse grondstoffen teruggewonnen. Alleen al in Twente en de Achterhoek is er een aanzienlijk mestoverschot, dat Twence met de verwerking wil tackelen. “Dit is hét schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw. Een unieke kans voor de regio en de boeren”, aldus LTO Noord-voorzitter – en varkenshouder – Arjan Bonthuis.

Mestcontracten

Na de positieve uitspraak van de RvS afgelopen oktober 2020 heeft Twence de pijlen gericht op het afsluiten van mestcontracten. “Ons geduld is de afgelopen jaren behoorlijk op de proef gesteld. Wij zijn zeer verheugd dat we door een intensieve samenwerking met intermediairs, varkenshouders en belangenorganisaties in een paar maanden tijd voldoende mestcontracten konden afsluiten om ook daadwerkelijk met de bouw te kunnen starten”, aldus Twence-directeur Marc Kapteijn.

Beheer
WP Admin