Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Boetes Meststoffenwet mogelijk in strijd met EU-wetgeving

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wil meer duidelijkheid over het boetestelsel van de Meststoffenwet.

De vraag is of een bestuurlijke boete bij een overtreding van de Meststoffenwet niet in strijd is met het Handvest van de grondrechten van de Unie en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het CBb acht de beantwoording van deze vraag noodzakelijk voor de rechtsontwikkeling op dit specifiek aan het CBb toevertrouwde rechtsgebied van de meststoffenwetgeving.

Drie zaken

Om daar duidelijkheid over te krijgen, heeft het CBb aan raadsheer advocaat-generaal Wattel gevraagd om een conclusie te nemen in drie bij het CBb aanhangige hogerberoepszaken waarin sprake is van een overtreding van de Meststoffenwet.

Ondersteunend, maar niet bindend

De meststoffenzaken staan gepland voor 6 april 2018 ter behandeling door een meervoudige kamer van het CBb. Zes weken na de zitting neemt de raadsheer advocaat-generaal de conclusie. De partijen krijgen vervolgens twee weken de tijd om daarop te reageren. Daarna zal het CBb uitspraak doen. De conclusie van de advocaat-generaal is bedoeld als ondersteuning voor het CBb maar bindt het College niet in de uiteindelijke uitspraak.

Beheer
WP Admin