BoerenNatuur-voorzitter Alex Datema. -Foto: ANP / Kees van de Veen AlgemeenNieuws

BoerenNatuur-voorzitter: onzekerheid over deelname ANLb

De invoering van de nieuwe GLB-systematiek zorgt voor onzekerheid over deelname aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). “Wij zijn in onzekerheid of alle boeren mee willen blijven doen, of dat boeren andere keuzes gaan maken”, zegt BoerenNatuur-voorzitter Alex Datema.

Hij kan zich voorstellen dat een deel van de boeren ervoor kiest bepaalde beheerstypen te doen via de nieuwe ecoregeling, in plaats van het ANLb.

Verschil in activiteiten

Voor een deel zit er overlap in activiteiten binnen de ecoregeling en het ANLb. Verschil is dat bedrijven individueel kunnen deelnemen aan de nieuwe ecoregeling, terwijl ANLb-subsidie wordt aangevraagd via collectieven. De ANLb-aanpak richt zich op het verbeteren van de natuur in specifieke gebieden, met een gebiedsgerichte aanpak, en niet elke boer kan eraan meedoen, terwijl de ecoregeling bedoeld is voor alle boeren en overal.

Een groot deel van de ANLb-subsidie wordt uitbetaald als compensatie voor lagere opbrengsten

Vanuit het agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn er nog veel vragen, onder andere over de vanaf 1 januari verplichte bufferstroken, laat Datema weten. “Wat mag daar wel en wat mag daar niet? En wat is hiervan het effect op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer?” Een groot deel van de ANLb-subsidie wordt uitbetaald als compensatie voor lagere opbrengsten, zo legt hij uit. Maar die compensatie krijg je nog maar deels of helemaal niet meer als ANLb-beheer overlapt met die verplichte bufferstroken.

Dit terwijl het binnen het nieuwe GLB juist de bedoeling is dat meer boeren mee kunnen doen aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, en de vergoedingen hiervoor de komende jaren ook omhoog gaan.

ANLb-budget

Het ANLb-budget groeit de komende jaren van € 100 miljoen in 2023 naar € 120 miljoen in 2025. Het gemiddeld subsidiebedrag per hectare zal volgens het Nationaal Strategisch Plan toenemen van € 784 per hectare naar € 925.

Wachtlijst voor deelname, budget is op

Tijdens een recente bijeenkomst van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) liet Datema weten dat er op dit moment een wachtlijst is voor deelname aan het ANLb; het budget is op. Volgend jaar zal eerst de vergoeding per hectare geactualiseerd worden. In 2023 verwacht hij daardoor geen of weinig groei in het areaal dat onder ANLb-beheer is; in de jaren daarna in principe wel. Met als onzekere factor hoe de wisselwerking met de nieuwe eco-regeling en alle extra eisen (GLMC‘s, 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, derogatiebeschikking) uitpakt.

Als in bepaald gebied een zeker aantal boeren meedoet aan weidevogelbeheer, en een deel daarvan afhaakt, heeft dat gevolgen voor het hele gebied

Een negatief effect op het beheer zou het zeker kunnen hebben, juist door de gebiedsgerichte aanpak van het ANLb, zegt Datema. Als in bepaald gebied een zeker aantal boeren meedoet aan weidevogelbeheer, en een deel daarvan afhaakt, heeft dat gevolgen voor het hele gebied. “Het zou eeuwig zonde zijn als dat na 6 jaar aanpak gebeurt”, zo zegt hij.

De tijd tikt

Zeker in akkerbouwgebieden ziet Datema dit als reëel risico. Of en in hoeverre boeren daadwerkelijk afhaken kan hij op dit moment nog niet zeggen. “Dat is heel lastig om te zeggen, omdat boeren nog heel veel informatie missen om keuzes te maken.” Tegelijk tikt de tijd; uiterlijk 31 december moeten de agrarische collectieven de ANLb-subsidie voor volgend jaar aanvragen. Wie mee wil doen, moet voor die tijd een contract met zijn collectief hebben afgesloten. Terugtrekken kan daarna nog wel, aanhaken niet meer.

Beheer
WP Admin