Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

BoerenNatuur blij met extra geld agrarisch natuurbeheer

BoerenNatuur is blij dat staatssecretaris Martijn van Dam € 20 miljoen extra vrij wil maken voor agrarisch natuurbeheer.

Binnen het huidige budget voor agrarisch natuurbeheer was geen ruimte voor extra deelnemers. Boeren die hierdoor nu niet mee kunnen doen, kunnen alsnog aan de slag.

De huidige deelnemers kunnen het beheer intensiveren en vergroten.

Ook komt er met de toezegging meer ruimte voor het herstellen en versterken van ecologische verbindingen zoals heggen, houtwallen, sloten en oevers die samen bijdragen aan een fraai boerenlandschap.

Natuurinclusieve landbouw

“Extra geld voor agrarisch natuurbeheer maakt het mogelijk dat ook collectieven extra inspanningen kunnen leveren voor het herstel van de weide- en akkervogels”, aldus voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur, dat veertig collectieven vertegenwoordigt. Daarnaast biedt het extra budget mogelijkheden pilots op te zetten voor ‘natuurinclusieve landbouw’. BoerenNatuur verstaat het uitwerken van maatregelen voor vergroening van de landbouw.

Beheer
WP Admin