Premium
Van een perceel suikerbieten in de uiterwaarden van de mais is weinig meer over. - Foto: Hemk Riswick AlgemeenAchtergrond

Boeren maken balans waterschade op

Reacties

 1. Ziekenhuis venlo breid nu weer uit. In overstromingen gebied van de maas.
  Huizen ed. Alle schade wordt vergoed van meubilair tot apparaten.
  En wij boeren zitten weer aan de laatste mem.
  Onze voormannen moeten gewoon duidelijk stand punt innemen.
  Gewassen waar de maas overheen is gegaan is afval.
  Met Geen vvak globelgap of Planet proof is dit product veilig.
  Niet voor de humane sector, en ook niet voor onze dieren, waarna het weer Bij ons op het bordje komt.
  Dat willen we toch niet!
  Gewoon uitbetalen net als bij onze burgers.
  Dat is het risico , dorpen steden droog, akkers onder water.
  En P.s. gewoon uit betalen tegen reeele waardes .,en dan d e frees erin.

 2. Als de mais (te) veel aanhangend slib bevat is hakselen vermoedlijk geen optie. Dan maar kolvenoogsten of kolven en stengels boven de moddergrens inkuilen. Is het meest voedzame deel in ieder geval in de kuil.

 3. Dus huizeneigenaren die schade hebben krijgen niks? Je kunt immers een inboedelverzekering afsluiten. Zie hier de ‘ kleine lettertjes’ op pagina 17 van de contracten met verzekeraars.

 4. Er is lang voor gewaarschuwd dat overstromingen als deze vaker voor gaan komen en ook in periodes anders dan in de winter, nu is het helaas zover en zijn de vele waarschuwingen en voorspelling uitgekomen. Volgens een woordvoerder van de LLTB, hebben boeren die in de overstromingsgebieden langs de Maas boeren ook profijt van de vruchtbare gronden aldaar, de opbrengsten liggen in de overstromingsgebieden hoger dan bij andere gronden (bijvoorbeeld op de hoger gelegen zandgronden.) Daarbij komt nog dat deze gronden bijvoorbeeld vaak minder droogtegevoelig zijn waardoor men in droge periode minder vaak of helemaal niet hoeft te beregenen om een goede opbrengst te kunnen krijgen, en beregenen kan een enorme kostenpost zijn die een grote invloed kan hebben op het financiëleresultaat. Dit zijn allemaal zaken die meegenomen worden in de door de boer gemaakte kansen en bedreigingen analyse die voorafgaat aan het maken van een teeltplan en in het bepalen welke gronden er gehuurd, gepacht of aangekocht worden. Deze zaken zullen ook meegenomen worden in de ingewikkelde afwegingen inzake schadevergoedingen.

Beheer
WP Admin