Foto: ANP AlgemeenNieuws

Boeren hebben minder vertrouwen in de toekomst

Agrarische ondernemers zijn minder positief over de verwachte economische situatie in de komende jaren.

Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex, gemeten over het derde kwartaal van 2018 door Wageningen Economic Research.

Alleen eind 2014 was het langetermijnsvertrouwen, zo’n 2 à 3 jaar vooruit, van ondernemers lager dan nu. Dat houdt in dat net iets meer ondernemers positief tegenover de toekomst staan dan negatief.

Vertrouwen pluimveesector fluctuerend

Deze langetermijnsverwachting, gecombineerd met de huidige stemmingsindex van ondernemers, geeft een indicatie van het vertrouwen van ondernemers in hun bedrijf. In de meeste sectoren nam het vertrouwen op de korte termijn voorzichtig toe. Uitzondering hierop zijn de pluimveehouders, maar het vertrouwen van deze sector is vaak fluctuerend.

Bij akkerbouwers, melkveehouders en varkenshouders is het vertrouwen op de korte termijn dus voorzichtig gestegen. In vollegronds- en glastuinbouw is de stemming blijvend positief.

Droogte treft alle sectoren

Alle grondgebonden sectoren hebben last van de droogte van de afgelopen zomer. Ze merken dit in hun liquiditeitspositie. 11% van de melkveehouders uit het onderzoek van WER gaf aan een ‘zeer negatieve invloed’ te merken op het bedrijf door de droogte. Driekwart van de glastuinbouwbedrijven geeft aan vrijwel geen invloed te merken op het eigen bedrijf van het watertekort. Sommige akkerbouwers hebben kunnen profiteren van de droogte; 16% van hen geeft dat aan.

Beheer
WP Admin