AlgemeenAchtergrond

Boeren grijpen kans om roer om te gooien

Het is niet altijd gemakkelijk om te overleven in de agrarische sector. Soms is het zelfs onmogelijk het hoofd boven water te houden. In zo’n geval kan het bedrijf opgedoekt worden, maar er zijn ook mogelijkheden om het roer om te gooien en zo een nieuwe toekomst op te bouwen. Boerenkans adviseert boeren daar over.

Het aantal boerenbedrijven in Nederland daalt elke dag. Een deel van de bedrijven die verdwijnen, moet gedwongen de deuren sluiten. Maar soms is het niet altijd nodig om definitief met het bedrijf te stoppen of de boerderij te verlaten. Boerenkans wil boeren helpen een nieuw toekomstplan te maken. Daarom zijn er in september en oktober diverse bijeenkomsten voor boeren en adviseurs.
Het doel van Boerenkans is om boeren die al van plan zijn te stoppen met hun bedrijf een nieuw toekomstperspectief te bieden. Dat kan binnen of buiten de agrarische sector zijn. Boerenkans is inmiddels ruim een jaar in bedrijf en heeft in die tijd al verschillende boeren geholpen bij het opzetten van een nieuwe toekomst. Daarbij nemen ze een voorbeeld aan andere boeren, die het roer al drastisch omgegooid hebben.

Zoals Hans Dirksen uit Beusichem. In 1986 kwam hij van de hogere landbouwschool met het idee om iets naast de veehouderij te gaan doen. Maar na een jaar overleed zijn vader onverwachts en nam hij het melkveebedrijf over. Omdat er geen geld was om quotum bij te financieren, moest hij in deeltijd blijven werken. Hij werd adviseur rondom mineralenwetgeving. Dat ging steeds beter en toen het besef kwam dat het melkveebedrijf verliesgevend was, besloot hij het bedrijf te stoppen en zich fulltime te richten op het advieswerk. Zijn belangrijkste motivatie: op de boerderij kunnen blijven wonen. Dat is gelukt, hij heeft een succesvol bedrijf opgebouwd dat melkveehouders adviseert en hij heeft acht personeelsleden.

Ook Wim de Jong uit Amersfoort gooide het roer om. Hij ruilde honderd melkkoeien en tachtig stuks jongvee in de Flevopolder in voor de wijnhandel. Dat nadat hij suikerziekte en reuma kreeg en het werk lichamelijk niet meer aankon. Het besluit om om te schakelen kwam niet van de ene op de andere dag. Eerst probeerde hij het een jaar met bedrijfsverzorging, maar daarna werd duidelijk dat het echt niet meer ging.
De boerderij werd verkocht en De Jong verhuisde met zijn gezin naar het dorp. Daar kwam hij in contact met de bedrijfsleider van een wijnwinkel uit Amsterdam. Via hem kreeg hij interesse in wijn, volgde een opleiding en kocht in 2004 een wijnwinkel in Amersfoort. De grootste omslag vond hij dat hij niet meer 80 uur in de week hoefde te werken, niet meer zeven dagen in de week met het bedrijf bezig hoefde te zijn.

De Jong moest stoppen om gezondheidsredenen. Voor Wybe Kloppenburg uit Grijpskerk vormden economische redenen de doorslag om zijn akkerbouwbedrijf te beëindigen. Kloppenburg had een florerend akkerbouwbedrijf in Groningen. De eerste tegenslag kwam in het najaar van 1995, toen er verdenking van bruinrot op het perceel was en het bedrijf op slot ging. Met het huren van grond kon hij in 1996 een nieuwe start maken, maar op dat moment stortten de aardappelprijzen in. Kloppenburg geeft nog niet op, bouwt een nieuwe opslag omdat hij gelooft in betere jaren. Maar in 1998 blijft door een kletsnat seizoen tweederde van de aardappelen in de grond zitten. De akkerbouwer heeft geen recht op een schaderegeling.
In 2000 is het bedrijf niet meer te houden, de bank stopt de financiering. Kloppenburg heeft nog maar één oplossing, het bedrijf beëindigen. Hij wil in de sector blijven werken en vindt een baan bij CZAV. Zijn gezin moet daarvoor wel verhuizen naar Zuid-Holland.

Zulke voorbeelden komen aan de orde tijdens de vier bijeenkomsten die Boerenkans komende maand organiseert. De bijeenkomsten zijn op 15 september: De Reestlandhoeve, van melkveehouder naar wijnboer. Op 20 september: Twentekiek, boerderijappartementen. Op 27 september: Werken in de zuivelsector. En op 6 oktober: Werken als zzp-er.

Boerenkans

Boerenkans is een driejarig project, gestart in het voorjaar van 2010, en wordt gefinancierd door het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Er zijn verschillende uitvoerende instanties die ook al samen vertegenwoordigd zijn in het Netwerk Platteland.
Boerenkans wil agrariërs via tips en voorbeelden wijzen op de kansen voor een tweede carrière, binnen of buiten de agrarische sector. Daarbij wordt veel rekening gehouden met de emotionele kant van bedrijfsbeëindiging. Het doel is om boeren die al van plan zijn te stoppen, toch kansen voor een toekomst binnen de sector of daarbuiten te laten zien.
Het Loket Boerenkans brengt de agrariërs en eventueel hun gezinnen in contact met een breed landelijk en provinciaal netwerk van adviseurs en hulpverleners. Het opbouwen en goed laten functioneren van dit netwerk is een belangrijk onderdeel van het project, zodat er ook na beëindiging van het project een netwerk is.

Beheer
WP Admin