Foto: Michel Zoeter RundveeNieuws

Boerderijmelk voortaan nog scherper gecontroleerd

De overheid gaat per 1 juli scherper controleren op ongewenste stoffen in boerderijmelk.

Dit gebeurt voortaan met behulp van een massaspectrometer, waarbij groeiremmende stoffen afzonderlijk en op residuegehalte getest kunnen worden. Dit staat in een recent gepubliceerde wetswijziging. Deze kwam tot stand op initiatief van de zuivelsector en met ondersteuning door de toezichthouders NVWA en COKZ, zo laat het ministerie van LNV weten. Met de nu nog gebruikte methode kunnen melkvreemde groeiremmende stoffen (meestal antibiotica/tetracyclines) niet afzonderlijk en naar concentratie worden gemeten. Daarom worden ook extra toleranties aangehouden. Dat is na 1 juli voorbij.

Binnen een dag getest

Melkmonsters worden binnen een dag getest. Van positieve (ongewenste) uitslagen moet volgens voorschriften ten minste 2 ml van het monsterrestant tot ten minste drie maanden na de monsterneming bij –20 °C of lager worden bewaard. Dit monster moet zijn voorzien van een duidelijke identificatie. Data van positieve uitslagen worden 2 jaar bewaard.

Scherper borgen

De melkmonsters vanaf de boerderij worden gecontroleerd door Qlip. Die licht bij ongewenste uitkomsten toezichthouder COKZ in, plus de fabriek en boer. Met de aangepaste controle wil de zuivelsector de kwaliteit van melk nog scherper kunnen borgen.

Meer informatie over de prijzen van zuivel vind je in Boerderij Marktprijzen.

Reacties

  1. @kippen, precies! vleestax, steunen van NGO’s (tegen vlees en zuivel door het groot geld). Om maar te zorgen dat mensen super processed food gaat eten wat marges van de unilevers en consorten vergroot. Door vlees met een tax hoger aan prijs is, kan nepvlees ook hoger aan prijs zijn: goed voor de marge!
    Dat iedereen maar blijft geloven in de duurzame praatjes van die fabrieken: één ding telt, dat is geld!!
    Maar eens keert de wal het schip, want volgens mij gaat er niks boven boerderij geproduceerd en zo vers mogelijk voedsel. Obesitas en gebreksziekte/allergieën komen niet van traditioneel eten, maar van het ‘hatseflats’ eten (…produkten/fabrikaten) uit die ‘prachtige’ industrie.

  2. Controle , controle , controle, met als doel dat de boer de voedselvoorziening van ellende staakt en dus in handen komt van blackrock, vanguard , state street etc. etc. Labfood en processed food wordt de toekomst , is al beslist zie agenda 2030.

Beheer
WP Admin