Mensen worden bedank voor hun stem. De eerste voorlopige uitslagen van de waterschapsverkiezingen druppelen donderdagmiddag binnen. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

BoerBurgerBeweging komt ook waterschappen binnen

Ook bij de waterschapsverkiezingen is er winst voor de BoerBurgerBeweging: de nieuwe partij komt binnen met flinke aantallen zetels in het waterschapsbestuur.

BBB deed mee in alle waterschappen en weet in plattelandsregio’s veel zetels te pakken: er zijn straks 7 BBB’ers in het Wetterskip Fryslân en het Zeeuwse waterschap Scheldestromen, 6 in Vallei en Veluwe, en evenveel in Rivierenland en Hollands Noorderkwartier, aldus de eerste voorlopige uitslagen. In de stedelijkere regio van Amstel, Gooi en Vecht komt BBB binnen met 3 zetels.

Eerste voorlopige uitslagen binnen

Landelijk gezien is WaterNatuurlijk, politiek ondersteund door D66 en GroenLinks, vaak de grootste, geteld in de 21 waterschappen. Of dat dit keer weer zo is, is nog niet te zeggen. De eerste voorlopige uitslagen van de waterschapsverkiezingen druppelen donderdagmiddag binnen. Na de tellingen van de Provinciale Statenverkiezingen zijn de stembureaus met de biljetten van de waterschappen aan de slag gegaan. Net als voor de provinciale verkiezingen was de opkomst hoog en neemt het stemmen tellen veel tijd in beslag.

WaterNatuurlijk levert soms een zetel in, zoals in Vallei en Veluwe, Hollands Noorderkwartier en Rivierenland, handhaaft in Fryslân en Scheldestromen en wint een zetel in Amstel, Gooi en Vecht.

Meer zetels te verdelen

De winst van BBB gaat deels ten koste van zetels die eerder aan CDA, VVD of SGP toebedeeld waren, is te zien uit de eerste voorlopige uitslagen. In alle waterschappen zijn meer zetels te verdelen dan bij de verkiezingen van 2019, omdat een deel van de geborgde zetels nu ook via de verkiezingen worden ingevuld. In alle waterschappen zijn nog 2 vaste plaatsen voor vertegenwoordigers van boeren en evenveel voor natuur.

Beheer
WP Admin