<em>Foto: ANP</em> AkkerbouwOpinie

Boer trekt niet zomaar de portemonnee voor heffing

De brancheorganisaties in de akkerbouw mogen een heffing opleggen aan akkerbouwers voor de uitvoering van het programma Onderzoek en Innovatie. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft er een algemeenverbindendverklaring (AVV) voor afgegeven.

Het is goed dat die AVV er is. Het is goed dat er weer een structuur is voor de financiering van breed, en vaak ook langjarig onderzoek, waarvan in aanleg alle akkerbouwers profiteren. Want zonder het pressiemiddel van algemeenverbindendverklaring trekken niet alle boeren zomaar de portemonnee. Niet voor onderzoek, waarvan ze niet meteen zelf de vruchten plukken. Als het er op aankomt is het hemd nader dan de rok.

Fnuikend voor onderzoek

Begrijpelijk misschien, maar fnuikend voor onderzoek dat pas over een aantal jaren een niet te voorspellen resultaat geeft. Maar dat er wel degelijk toe doet.

Kijk naar het onderzoek naar het rendement van bodem- en structuurverbeteraars, waarover PPO en NMI pas nog rapporteerden.   Conclusie in het kort na 6 jaar op alle grondsoorten: Het gebruik zonder meer van deze producten is geld over de balk gooien.

Let op: Dit onafhankelijk onderzoek staat tegenover een veelheid aan praktijkproeven waarmee leveranciers schermen. Niet zelden zijn die in de trant van ‘Wij-van-WC-Eend-adviseren-WC-Eend’

De AVV is een goed instrument om onderzoek als dit te kunnen blijven doen.

Beheer
WP Admin