Premium
'Neem de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Daarin staat de factor voor emissiearme vloeren in melkveestallen. Op basis hiervan hebben nogal wat boeren geïnvesteerd om hun ammoniakemissie te verlagen.' - Foto: Koos Groenewold RundveeOpinie

‘Boer speelbal bij regelingen’

Reacties

  1. Mbt landbouwsubsidies fungeert de boer slechts als doorgeefluik. Het geld komt uiteindelijk bij andere partijen terecht / andere partijen dan de boer verzilveren deze / andere partijen hebben er uiteindelijk het meeste profijt van.

    Het houdt oa. het teveel aan massa in stand die een aantal andere partijen omzetten in kassa.

  2. Volgens mij mochten de ravvers dankzij hun vloer flink uitbreiden. Twas heel gewoon om met de zelfde ammoniak te verdubbelen

  3. pestman, niet alleen onschendbaar, die gasten gaan” problemen ” bedenken. om vervolgens in verdienmodellen ( subsidies) , de oplossingen aan te dragen. wat gewoon eigen werk creeren is. arcades, staats bosbeheer, en vele andere natuurorganisaties, leven van deze handelswijzen.

  4. Strenge eisen en wet en regelgeving zijn DE drivers voor het ontwikkelen van kennis en innovaties. Dit samen met de huidige omvang van de agrarische sector zorgt ervoor dat de periferie zijn verdienvermogen optimaal kan benutten en nog verder kan ontwikkelen. Het is uitermate belangrijk de huidige situatie blijft bestaan. Metname door het verkopen van kennis en innovaties in het buitenland samen met het investeren in de productie in het buitenland zorgt de periferie voor een enorme economische waarde van de Nederlandse economie. Wet en regelgeving worden gebruikt om investering en werkgelegenheid rondom deze innovaties te forceren. Vaak door lobbywerk van de producenten en adviseurs werkzaam in de milieutechniek. De adviesbureaus (onderdeel uit makend van voerfabrieken) adviseren vaak deze technieken in te zetten door de investering te combineren met een schaalvergroting, het wordt dan verkocht door de schaalvoordelen te benoemen terwijl de schaalnadelen achteraf een groter effect blijken te hebben op de bedrijfsvoering en bedrijfsresultaat. Alles om zo veel mogelijk parasiterend-volume over te houden.
    De nadruk van het verdienvermogen in de agrarische sector ligt bij de periferie en dat moet zo blijven, zij zijn ook het belangrijkste onderdeel van de sector, gekeken naar werkgelegenheid en verdienvermogen. Dat de primair producenten daardoor te maken heeft met lage opbrengstprijzen en hoge kostprijzen door het hoge productievolumes lijkt niet van belang te zijn.

Beheer
WP Admin