Waar gaan de producten van de boeren naartoe en wie verdient er het meeste aan? - Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Boer kan oneerlijke handel ook via organisatie melden bij ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept boeren en tuinders op om oneerlijke handel te melden. Dat kan ook via een producentenorganisatie of vereniging van leveranciers.

Boeren hebben volgens de ACM regelmatig last van oneerlijke handelspraktijken van afnemers. Vaak zijn dat grotere bedrijven. De ACM ziet graag meer meldingen van boeren en tuinders hierover. Bijvoorbeeld een afnemer van boerenproducten die te laat betaalt of eenzijdig het afzetcontract opzegt. De ACM ziet dat leveranciers – boeren in dit geval dus – vaak proberen om het probleem zelf met de afnemer op te lossen, maar dat zij terughoudend zijn met melden. Boeren willen hun goede relatie met de afnemer behouden, ziet de ACM.

Via ACM ook oneerlijke handel melden

De autoriteit wijst boeren erop dat ze ook via een producentenorganisatie, afzetcoöperatie of brancheorganisatie een melding kunnen doen. Dan is niet meteen bekend wie de melding heeft gedaan. Als een leverancier zich bij de ACM meldt, wordt dat niet meteen aan de afnemer kenbaar gemaakt.

De ACM neemt eerst contact op en bespreekt zijn klacht met de leverancier en de mogelijke stappen die hij – of de ACM – kan zetten. In geval van een vervolgonderzoek kan de ACM bijvoorbeeld vragen stellen aan de afnemer. En als het nodig is, kan de ACM de afnemer verplichten zijn gedrag aan te passen of hem een boete opleggen.

Boeren minder snel onder druk

De Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen is per 1 november 2021 in werking. Met de nieuwe wet moet de onderhandelingspositie van de primaire producenten tegenover de veelal grotere en machtigere afnemers verbeteren. Zo moet de wet ervoor zorgen dat boeren minder makkelijk onder druk gezet worden om voor een lagere prijs te leveren.

Een boer kan sinds januari 2022 in geval van oneerlijke handel ook terecht bij de Geschillencommissie. Dus niet alleen bij de ACM. De Geschillencommissie oordeelt over wie gelijk heeft in een geschil, de individuele producent of de afnemer. Heeft de commissie een oordeel geveld, dan kan een schadevergoeding worden opgelegd.

 

Beheer
WP Admin