Boeren kunnen niet in hun eentje een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daar zijn coöperatieve verbanden voor nodig, waarbij de gehele voedselketen betrokken moet worden. Dat staat in een analyse van RaboResearch. – Foto: Bert Jansen. AlgemeenNieuws

Boer kan niet in zijn eentje broeikasgas verminderen

Boeren kunnen niet in hun eentje een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daar zijn coöperatieve verbanden voor nodig, waarbij de gehele voedselketen betrokken moet worden. Dat staat in een analyse van RaboResearch.

Coöperaties zouden een voortrekkersrol kunnen vervullen om de uitstoot van broeikasgassen op de boerderij te verminderen, aldus het rapport. De uitstoot van broeikasgassen op de boerderij is meer dan de helft van de totale emissie in de gehele voedsel- en drankketen.

Om boeren succesvol de omslag te kunnen laten maken naar een productie met minder uitstoot van broeikasgassen, is het nodig dat (lokale) overheden en de afnemersketen meewerken. Daarbij kunnen grote landbouwcoöperaties een cruciale rol spelen. Dit vanwege hun strategische positie in de waardeketen, zo stelt het rapport.

Alternatieve gewassen

Coöperaties spelen aan de ene kant een belangrijke rol als afnemer van bijvoorbeeld graan en suikerbieten. Aan de andere kant hebben diezelfde coöperaties een invloedrijke positie als leverancier van grondstoffen in de levensmiddelenindustrie. De 29 door RaboResearch bekeken coöperaties werken allemaal aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar met wisselend succes en verschillende snelheden.

Sommige coöperaties bieden hun leden alternatieve gewassen aan, die een minder grote impact hebben op de uitstoot van broeikasgassen. De omvang van een coöperatie is van invloed op de mate waarin wordt gewerkt aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Om dat pad op te gaan zijn mensen en geld nodig. Kleine coöperaties hebben op dat punt minder slagkracht.

Reacties

  1. CO2 en CH4 zijn slechts breekijzers waarmee politieke doelen moeten worden gehaald. CO2 is een super belangrijk gas waar zonder het leven op aarde helemaal niet mogelijk is. Bij 150 ppm kan de plant geen CO2 meer uit de lucht halen en het laagste CO2 gehalte in de geschiedenis van de aarde is 180 ppm. De enige keer dat het voortbestaan van de aarde door CO2 werd bedreigd was toen er veel te weinig van in de lucht zat. We zitten daar met 400ppm bepaald niet ver van af! Als er teveel CO2 in de lucht zat hoefden de tuinders geen extra CO2 toe te voegen in hun kassen. Een ander leuk weetje is dat CO2 de temperatuur volgt en niet andersom. Jullie zijn oplossingen aan het bedenken voor CO2 terwijl CO2 niet een probleem is. Methaan is ook geen probleem. De cijvers zijn (nog) niet gecensureerd en dus gewoon beschikbaar voor iedereen!

  2. Jan Braakman schrijft: “De uitstoot van broeikasgassen op de boerderij is meer dan de helft van de totale emissie in de gehele voedsel- en drankketen.”

    Ik schrijf: “De boerderij is het enige onderdeel van de gehele voedsel- en drankketen dat ‘broeikasgassen’ OPNEEMT.”

  3. Waterdamp is met tot wel 40000 ppm (deeltjes per miljoen) veruit het grootste broeikasgas. Van waterdamp zit tot zo’n honderd keer zo veel van in de lucht als van CO2 en meer dan 20000 keer zo veel als van CH4. Moet je al de artikelen lezen in Vakblad Boerderij als het niet genoeg regent! En als het genoeg en op tijd regent kan de plant er niks mee als het niet ook de beschikking heeft over voldoende CO2. Er wordt een hoop drukte gemaakt over CO2. Over de afgelopen 600 miljoen jaar schommelde het CO2 gehalte op aarde tussen de 180 en 7000+ ppm. Het aanbod van CO2 voor de plant is op dit moment gewoon heel erg krap! Volgens William Happer zouden gewasopbrengsten zo maar met minstens 30% omhoog gaan als het CO2 gehalte in de atmosfeer omhoog zou gaan van 400 naar 600 ppm. Hoewel CO2 en temperatuur in de geschiedenis op sommige momenten paralel liepen is er tussen die twee geen correlatie. Aan CH4 hoeven we verder niet veel aandacht te besteden want er zit met 1.7 ppm gewoon te weinig van in de lucht om ook maar ergens op van invloed te zijn.

Beheer
WP Admin