Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Boer en waterschap pakken samen grondwatertekort aan

Waterschap Vallei en Veluwe gaat samen met boeren en terreinbeheerders werken aan het vochttekort in de bodem.

Begin december is dit besproken op regionale bijeenkomsten in Baarn, Barneveld en Twello. Vertegenwoordigers maakten hier plannen om het water in sloten zoveel mogelijk vast te houden. Gedachte is dat dit beter is voor het komende groeiseizoen.

Zandgrond

Met name zandgronden kampen na de droge zomer en herfst met watertekort. Het doel is om het water zo lang mogelijk vast te houden zodat de bodem minimaal uitdroogt. Tijdens de bijeenkomst is besloten dat particulieren grondeigenaren op plekken waar dat nodig is een extra stuw plaatsen of duikers afsluiten. Het waterschap zegt dat het van belang is om deze maatregelen goed op elkaar af te stemmen. Er worden gratis materialen ter beschikking gesteld om deze maatregelen te treffen, aldus het waterschap.

Duikerafsluiters

Ook andere waterschappen nemen maatregelen om het grondwaterpeil te verhogen. Zo stelt waterschap Rijn en IJssel duikerafsluiters beschikbaar aan boeren.

Beheer
WP Admin