AkkerbouwNieuws

Bodemverbeteraars en mineralen uit vergisters

Doetinchem – In het project BioNPK wordt onderzocht met welke technieken stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) kunnen worden teruggewonnen uit de reststromen (digestaat) van biomassavergisters.

Daarnaast is de inzet om uit de fracties van biomassavergisters bodemverbeteraars voor de akkerbouw te ontwikkelen.

BioNPK is een project van het zogeheten Dutch Biorefinery Cluster, waarin onder meer Cosun (Suiker Unie) en Avebe samenwerken om reststromen op te waarderen en te recyclen. “Het is ambitieus om uit de fracties van biomassavergisters droge organische stoffen te ontwikkelen die als bodemverbeteraar in de landbouw kunnen worden toegepast,”zegt Tjitse Bouwkamp, beleidsmedewerker bij het Productschap Akkerbouw en onder andere programmaleider van het Masterplan Mineralenmanagement. “Het is vooral lastig mineralen uit droge fractie te scheiden. Maar we hopen en verwachten dat het gaat lukken.”

Volgens Bouwkamp is het mooie van BioNPK dat vooral naar de wensen van de akkerbouwers wordt gekeken. “Als een teler in het voorjaar alleen stikstof nodig heeft en hij gebruikt daarvoor het droge digestaat, dan krijgt hij er P en K bij. Dat is ongewenst. Alle toegevoegde mineralen tellen namelijk wel mee in de gebruiksruimte.”

Het project moet verschillende toepasbare producten opleveren, bijvoorbeeld ook dunne fractie met veel stikstof en weinig fosfaat, of andersom. De akkerbouwers geven dan aan wanneer zij welke mineralen in welke verhouding nodig hebben. Bouwman: ”De producten die uit het onderzoek komen, testen wij met veldproeven op bruikbaarheid. Op basis daarvan kunnen de deelnemende bedrijven vaststellen of ze rendabele producten hebben voor de akkerbouw.”

Beheer
WP Admin