Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

BO Sierteelt vraagt AVV aan voor bloembollenonderzoek

De BO Sierteelt heeft een algemeen-verbindendverklaring (AVV) aangevraagd voor onderzoek en innovatie in de bloembollenteelt.

Op basis van de AVV kan de brancheorganisatie aan alle bloembollentelers een heffing opleggen om bij te dragen aan het onderzoeksprogramma voor de bloembollenteelt.

€ 50 per hectare beteelde grond

Volgens de aanvraag, die ter consultatie is gepubliceerd, hebben de leden van de BO Sierteelt gezamenlijk 72,2% van het bloembollenareaal in beheer. De heffing voor de telers zal € 50 per hectare beteelde grond bedragen. De regeling loopt tot eind 2027. Met die bijdrage kan op grond van de cijfers van 2020 ongeveer € 1,2 miljoen worden geïnd door de BO Sierteelt.

Het areaal bloembolgewassen bedroeg volgens de Bloembollenkeuringsdienst in 2020 ruim 23.277 hectare, waarvan 16.725 hectare was geregistreerd door leden van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Doel onderzoek

Het onderzoek waar BO Sierteelt het geld voor wil inzetten, heeft betrekking op onder andere de bescherming van het milieu, de kwaliteitsverbetering van de producten, de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de verbetering van de plantgezondheid.

Beheer
WP Admin