Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

BO Akkerbouw test inundatie bij aanpak chitwoodi

De Brancheorganisatie Akkerbouw laat onderzoek doen naar de bestrijding van de schadelijke meloïdogyne-aaltjes met behulp van inundatie.

Uit eerder onderzoek blijkt dat aaltjes effectief worden gedood als grond onder water wordt gezet.

Het onderzoek begint met een pottenproef, zegt Edwin de Jongh, onderzoekscoördinator van de BO Akkerbouw. “In de pottenproef wordt gekeken hoe lang grond onder water moet staan om een effectieve doding te krijgen van de meloïdogyne-aaltjes. Hoe warmer het is, hoe effectiever de doding. Inundatie moet je eigenlijk in de zomer doen, maar je wilt als teler geen groeiseizoen kwijt raken.”

‘Inundatie moet je eigenlijk in de zomer doen, maar je wilt geen groeiseizoen kwijt raken’

Daarna wordt in veldproeven het effect van inundatie op de aaltjes getest. De Jongh: ”We willen ook weten hoe lang het duurt voor het bodemleven zich weer herstelt na de inundatie.”

Plan van aanpak tegen chitwoodi

Het onderzoek maakt deel uit van het Plan van Aanpak Meloidogyne chitwoodi/fallax, waar de BO Akkerbouw € 1 miljoen in steekt. Het inundatie-onderzoek kost € 165.000 en loopt tot en met 2020. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Plant Research.

De aanleiding voor het plan van aanpak is dat steeds meer grond besmet raakt met chitwoodi of fallax. De aaltjes Meloïdogyne chitwoodi en M. fallax zijn quarantaine-organismen. Brussel stelt bestrijding verplicht.

Beheer
WP Admin