Een insectenval in uien. Geïntegreerde gewasbescherming leidt bij bekende ziekten en plagen tot een toenemende infectiedruk toe, zo ervaren akkerbouwers. - Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

BO Akkerbouw: geïntegreerde gewasbescherming nog niet rendabel

Het veranderende beleid rondom gewasbescherming vraagt om een andere aanpak van de gebruikers, maar telers weten niet hoe ze de aangewezen methode geïntegreerde gewasbescherming rendabel kunnen maken. Dat is de slotsom van een bijeenkomst met betrokken partijen.

Akkerbouwers kunnen onvoldoende uit de voeten met geïntegreerde gewasbescherming, stelt BO Akkerbouw na de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid. Het is te complex en kennisintensief. Met de huidige kennis, techniek en middelen kunnen nu geen rendabele teelten worden gerealiseerd. Er ontbreken puzzelstukjes en telers hebben ondersteuning nodig om de puzzel steeds opnieuw te leggen.

BO Akkerbouw, Regiebureau POP en Topsector Agri & Food organiseerden de bijeenkomst Geïntegreerde gewasbescherming in de versnelling. Hier kwamen meer dan 65 onderzoekers, adviseurs, projectleiders en (beleids)medewerkers en bestuurders van brancheorganisaties en overheden op af, medio oktober in De Schakel in Nijkerk.

‘Harde klap’ lukt niet meer

Marleen Riemens van Wageningen UR toonde een werkwijze voor geïntegreerde gewasbescherming, ook wel Integrated Crop Management (ICM), die op basis van meerjarig onderzoek is uitgewerkt. “Onkruid, ziekten of plagen met een ‘harde klap’ via chemische middelen uitschakelen lukt niet meer. Het zal via kleine stapjes moeten, met een integrale aanpak”, zei Riemers. “Dat vergt nieuwe kennis en deels is terug te grijpen op juist heel oude kennis.”

Bij die aanpak steunt de teler op adviseurs, stelde Gera van Os (Aeres Hogeschool). “Veel kennis wordt versnipperd aangeboden”, ziet zij. “Telers hebben maatwerk nodig. Ze zullen voor de benodigde kennis een team van adviseurs inschakelen die ze vertrouwen.”

Praktijkervaringen geïntegreerde gewasbescherming

Ook praktijkervaringen kwamen aan bod. Wouter Mooij (adviseur gewasbescherming kasteelten), Roy Michielsen (biologisch akkerbouwer) en Joop Vedelaar (gangbare akkerbouwer) vertelden over hun ervaring met geïntegreerde gewasbescherming. Zo’n systeemaanpak biedt vaak onvoldoende soelaas om teeltrisico’s te ondervangen zonder opbrengst- of kwaliteitsverlies. Bij bekende ziekten en plagen neemt de infectiedruk toe; nieuwe ziekten en plagen dienen zich aan. Het kost tijd om de systeemaanpak op te bouwen en de werking van nieuwe ‘producten’ (biostimulanten en biocontrol) te begrijpen en in te passen. Niet alles lukt. Terwijl minder is terug te grijpen op chemie als correctiemiddel.

Lees ook: Ware kaalslag aan gewasbeschermingsmiddelen

Samen puzzelen aan geïntegreerde gewasbescherming

De ICM-puzzel moet steeds opnieuw worden gelegd en daarvoor zijn sterke relaties nodig. Telers zullen – samen met adviseurs – nieuwe (teelt)risico’s moeten ervaren en leren beheersen. Het is raadzaam dat het netwerk rond de teler zich hierbij conformeert aan één format voor de ICM-aanpak. Monitoring wordt ook steeds belangrijker, zowel gericht op ziekte- en plaagontwikkeling als op werking van toegestane gewasbeschermingsmiddelen.

Belangrijk is ook de afzetketen te betrekken. Producten ‘met een plekje’ zullen vaker voorkomen én moeten geaccepteerd worden door afnemers en consumenten. Ook is gepleit voor een apart uitvoeringsprogramma voor precisietechnieken, omdat dit kan bijdragen aan een versnelling van de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming.

Geïntegreerde gewasbescherming is niet de makkelijkste weg voor akkerbouwers, maar wel een begaanbare, schreef projectmanager van Delphy Harm Brinks in 2019 in een opiniestuk.


Nieuwsbrief gewasbescherming

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen gewasbescherming.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beheer
WP Admin