Druppelirrigatie in uienteelt. – Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

BO Akkerbouw brengt aanpak risico’s klimaatverandering in kaart

Veel neerslag in korte tijd of juist extreme droogte: akkerbouwers moeten steeds vaker inspelen op extreme weersomstandigheden. BO Akkerbouw heeft samen met Wageningen UR en het bedrijfsleven in kaart gebracht hoe risico’s op opbrengstderving door klimaatverandering te beperken zijn.

De resultaten zijn verwerkt in een illustratie waarop telers kunnen zien wat de voor- en nadelen, de kosten en aandachtspunten zijn van maatregelen tegen waterinfiltratie en ondergrondverdichting. Ook delen telers hun praktijkervaringen. Veel akkerbouwers meldden tijdens een inventarisatie dat ze meer willen weten over klimaatadaptatie, zegt directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw.

Voor een betere waterinfiltratie kunnen akkerbouwers druppelirrigatie, de woeltand en erosiestoppers gebruiken. Om ondergrondverdichting tegen te gaan, kunnen ze de gatenboor, vaste rijpaden en groenbemesters in het bouwplan opnemen.

Waterinfiltratie verbeteren

Waterinfiltratie is op verschillende manieren te verbeteren. Het overzicht vermeldt dat het plaatsen van erosiestoppers (drempels tussen de aardappelruggen) zorgt voor een betere waterverdeling. Hoewel de aanschafkosten tussen €4.000 en €8.000 liggen, ontlast het kommen (laagtes) tussen de ruggen.

Ondergrondverdichting tegengaan is noodzakelijk voor een betere waterinfiltratie. Bij verdichting is er weinig bewortelingsdiepte, waardoor gewassen het regenwater niet goed benutten. Seizoensrijpaden aanleggen helpt verdichting te voorkomen omdat het teeltbed onbereden blijft. Dit zorgt ervoor dat gewasopbrengsten ook in extreme jaren op peil blijven, aldus de onderzoekers. De nadelen zijn de hoge kosten (€30.000 tot €100.000).

De overzichtskaart is samengesteld na vier jaar onderzoek binnen de publiek-private samenwerking PPS Klimaatadaptatie Open Teelten. Agrifirm, BO Akkerbouw, Delphy, SPNA Agroresearch en Wageningen UR werkten hier gezamenlijk aan.

Beheer
WP Admin