AlgemeenAchtergrond

Bloembollentelers ontvangen jaaropgave

Komende week verstuurt het Productschap Tuinbouw de jaaropgave naar de bloembollentelers en broeiers.

Zij kunnen met het formulier het totaalverbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie in 2009 opgeven. Bedrijven met minder dan een halve hectare bollen ontvangen geen oproep. Met de registratie geeft de bloembollensector invulling aan de afspraak met de overheid om ieder jaar het totaalverbruik van gewasbeschermingsmiddelen, mineralen en energie in beeld te brengen.

De jaarlijkse inventarisatie maakt resultaten van milieu-inspanningen van de sector duidelijk zichtbaar. De opgave van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen is verplicht; voor het verbruik van meststoffen en energie is de opgave vrijwillig. Broeiers hoeven alleen het energieverbruik te melden. Deelnemers van PrimaBol kunnen de registratiegegevens per post of digitaal versturen naar Flynth. Bollentelers die zijn aangesloten bij MPS kunnen deze organisatie schriftelijk machtigen om de jaaropgave rechtstreeks op te sturen.

Beheer
WP Admin