AlgemeenNieuws

BLGG wordt Eurofins Agro

Eurofins (waar BLGG onderdeel van is) gaat de agrarische activiteiten vanaf 15 oktober in Nederland bundelen onder de naam Eurofins Agro.

Ook Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen (LZV) en Eurofins Altic behoren tot deze organisatie. De locatie in Dronten is gesloten. Alle Nederlandse en Belgische kuilonderzoeken worden uitgevoerd in Wageningen. Het grondonderzoek wordt vanaf 1 november in Wageningen uitgevoerd. De agrarische tak van LZV voert nog enkel mest- en grondanalyses voor België uit.

Geen last voor boeren

Volgens Eurofins Agro-directeur Martin Vervoorn gaan boeren niet veel merken van de overname van BLGG AgroXpertus door Eurofins Agro. De naamsverandering is de voornaamste wijziging. Dat betekent nieuwe logo’s op verslagen, enveloppen en website. Vervoorn: “Negentig procent van onze activiteiten zetten we gewoon voort zoals altijd, maar dan nu deels onder een andere naam.”

De naam BLGG verdwijnt namelijk niet helemaal. In het assortiment is een productlijn gemaakt, die gericht is op het verbeteren van het het rendement van de klant. Deze lijn draagt de merknaam BLGG. Alle overige activiteiten zoals de wettelijke analyses die boeren moeten laten uitvoeren – vinden vanaf 15 oktober plaats onder de merknaam van Eurofins Agro.

Tarieven stijgen nu niet

Op de vraag of de tarieven omhoog gaan, reageert Vervoorn: “Nee, onze tarieven voor kuil- en mestonderzoek gaan nu niet omhoog. We denken zelfs in de toekomst goedkoper te kunnen gaan werken omdat we efficiënter de analyses kunnen uitvoeren.” Vervoorn doelt op het schaalvoordeel van Eurofins. De keten van laboratoria is wereldwijd actief maar bovenal in Europa sterk vertegenwoordigd. Het schaalvolume moet voordeel bieden waardoor voordelig kan worden gewerkt. Overigens gaat dit schaalvoordeel niet direct op voor het grondonderzoek. Dit wordt op onderdelen iets duurder.

Nirs en big data

Vervoorn verwacht in de nabije toekomst vooral mestanalyses efficiënter en voordelig uit te kunnen voeren door het gebruik van Nirs-techniek. De gehaltes in mest worden dan gemeten met infrarood. “We starten binnenkort met meten van vaste mest met behulp van de Nirs-techniek. We wachten nog op de erkenning voor het gebruik van de techniek door de overheid. We hopen dat dit binnen enkele maanden zo ver is. Voor het meten van drijfmest moet de techniek nog verder worden ontwikkeld.”

Snellere data

Met Eurofins verwacht Vervoorn een slag te kunnen maken in het leveren van meer en snellere data voor boeren. Hij wil dat data beter en makkelijker beschikbaar komt voor boeren in de toekomst. “Data worden steeds belangrijker. Denk aan de invoering van de verplichte Kringloopwijzer voor melkveehouders. Wij willen daarop inspelen door data die een boer nodig heeft voor de Kringloopwijzer, te borgen. Bijvoorbeeld door de kuil- en bodemanalyses direct te koppelen aan de Kringloopwijzer.”

Online-adviesdienst

Vervoorn wil met Eurofins Agro verder specialiseren in big data. Daarvoor koopt het bedrijf satellietdata van een particulier bedrijf. De data geeft informatie over de gewasstand en gewasontwikkeling van jaren. “We kunnen met deze data bepalen welke plekken op een perceel minder goed zijn en structureel achterblijven.” Op basis van dit inzicht wil Vervoorn gerichter bemestingsadvies aan boeren kunnen geven. Dit levert voor het bedrijf een nieuw verdienmodel op. “Data kopen, delen, samenbrengen en omzetten naar een advies is waar we ons verder in willen specialiseren. We gaan hiervoor een online-adviesdienst opzetten. Dit moet in 2016 gereed zijn.”

Boer beslist

Boeren krijgen dan een eigen inlog op de website waar zij hun gegevens kunnen terugvinden en tegen een bedrag van enkele tientjes per jaar advies krijgt. “De boer zit bij ons aan de knoppen. Hij is eigenaar van zijn gegevens en kan zelf aangegeven welke informatie hij op welke moment met wie wil delen.”

Beheer
WP Admin