AlgemeenNieuws

Bleker: transportverbod om hitte niet nodig

Den Haag – Een algemeen transportverbod voor vee vanwege de hitte is niet nodig. Brancheorganisatie Vee & Logistiek Nederland is tegen een algemeen transportverbod zoals de Dierenbescherming voorstelt.

Volgens voorzitter Henk Bleker worden dan elders de problemen alleen maar groter. Met de juiste maatregelen en medewerking van alle betrokken partijen blijft verantwoord veetransport ook bij hoge temperaturen mogelijk, volgens Bleker.

De organisatie noemt in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) een aantal adviezen en maatregelen om in te spelen op de hitte. In de eerste plaats is het devies om zoveel mogelijk gebruik te maken van koele dagdelen zoals ’s nachts en ’s morgens en minder dieren dan normaal te laden.

Inspelen op hitte met aanvoertijden

Met afnemers zoals slachterijen is overleg om op de situatie in te spelen via andere aanvoertijden. Enkele Duitse slachterijen beperken de aanvoer van dieren al tot 12.00 uur. Verder is het advies om zoveel mogelijk vrachtwagens met koelmogelijkheden en geforceerde ventilatie in te zetten, te laden en lossen in de schaduw en te zorgen voor voldoende drinkwater.

Andere tijden exportkeuringen NVWA

Ook inspectiedienst NVWA is verzocht om rekening te houden met andere tijden voor exportkeuringen. Vrijdag kan dat vanaf 4 uur ’s morgens (twee uur eerder dan normaal). Ook zaterdag keurt de NVWA, van 4 uur tot 12 uur ’s middags.

Politie bellen bij veetransport in file

Verder geldt een dringend advies om in files de politie te bellen. Vee & Logistiek roept de Nationale Politie via Dijksma op om veetransporten die in files terechtkomen door de politie uit de file te begeleiden.

Vee & Logistiek wijst de leden erop dat vervoer van vee verboden is wanneer de temperatuur in de veewagen boven 35 graden komt, of de kans daarop bestaat.

Transport niet zomaar stil te leggen

Veetransport kan echter niet zomaar stilgelegd worden. “Dan worden de problemen alleen maar groter”, aldus Bleker. “Stallen raken te vol en dan krijgen de dieren het alleen maar warmer. Er worden wel elke dag nieuwe biggen geboren.”

Geen problemen met veetransport bekend bij Calais

Gevallen van veewagens die problemen hebben bij de Kanaaltunnel zijn niet bekend bij Vee & Logistiek of de organisatie voor fokvee (Veepro). Volgens Bleker wordt de route via Calais naar het Verenigd Koninkrijk ook ‘nauwelijks gebruikt’ voor veetransporten vanuit Nederland.