AlgemeenNieuws

Bleker heeft steun Brussel, verliest PVV

Den Haag – De soap rond de ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder gaat steeds meer op een klucht lijken.

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) kreeg vrijdag de steun van de Europese Commissie, maar verloor definitief zijn kansen op steun van gedoogpartner PVV. Daarmee dreigt een volledige patstelling.

De PVV was eerder deze week alleen bereid in te stemmen met het onder water zetten van een derde van de polder, als de Zeeuwse bevolking zich daar in een referendum ook achter zou scharen. Maar die optie werd vrijdag door de Zeeuwse Provinciale Staten om zeep geholpen. Een voorstel van de PVV om een volksraadpleging te houden, haalde het niet.

PVV-Kamerlid Richard de Mos is daarover verbolgen en hakte de knoop door. ,,Nu gaan we de strijdbijl weer oppakken om de hele polder droog te houden en hard te brullen naar Europa dat we de Zeeuw niet in z’n hempie laten staan”, zei De Mos. Premier Mark Rutte waarschuwde later dat de polder helemaal onder water verdwijnt als de PVV Bleker niet steunt.

De Mos beaamt dat brullen tegen Brussel op dit dossier ook hard brullen tegen het kabinet betekent. ,,We dachten mee aan een escape, maar alleen als er draagvlak zou zijn onder de Zeeuwen. Dat heb ik niet kunnen bespeuren en kunnen we ook niet meten.”

Ook Rutte speelt het spel nu hard. Als Bleker zijn plannen door de tegenstem van de PVV niet door de Kamer krijgt, is het moeizame compromis dat met de Europese Commissie is gesloten van tafel. ,,We hebben de steun van de PVV in de Kamer nodig. Als het plan-Bleker niet doorgaat, dan gaat de polder helemaal onder water. Daar komt het op neer”, zei Rutte.

De Europese Commissie kan instemmen met een gedeeltelijke ontpoldering, maar stelt nog wel voorwaarden. Zo moet de ontpoldering onmiddellijk beginnen. Als de EU over een tijd tot de conclusie komt dat de uitgevoerde plannen toch niet leiden tot voldoende herstel van de natuur, kan het best zijn dat er toch nog een (deel van een) polder onder water moet, klonk het waarschuwend vanuit Brussel.

Beheer
WP Admin