Schapen besmet met het blauwtongvirus. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Vee&Logistiek Nederland bezig met levende export

De veehouderij ondervindt veel hinder van blauwtong dat begin september in Nederland uitbrak. Export van levende dieren is niet mogelijk, als ze niet naar de slacht gaan. Het is nog lastig in te schatten wat de omvang van de schade is. Van groot belang is om naast een vaccin in Nederland te krijgen ook de export via protocollen weer mogelijk te maken. Vee&Logistiek Nederland is hard bezig om hiervoor samen met het ministerie van landbouw en NVWA eisen vast te stellen.

Lianne van Dongen, veterinair directeur van Vee&Logistiek Nederland, houdt zich bezig met blauwtong en hoe het virus de handel beïnvloedt. Ook zoekt ze uit welke landen buiten de Europese Unie onder bepaalde voorwaarden toch zaken wil doen met Nederland door de één-op-één afspraken na te gaan die er met die landen zijn gemaakt.

Binnen Europa zijn er gesprekken met Polen. Naar dit land gaan veel kalveren van 10 tot 13 weken, die nu in Nederland moeten worden gehuisvest. Op dit moment zijn België, Luxemburg, Frankrijk, Kroatië, Italië, Griekenland, Spanje en Portugal de landen die een derogatie voor invoer van Nederlandse kalveren kennen. Alle kalveren die bewezen blauwtong vrij zijn verklaard kunnen op dit moment naar deze landen worden geëxporteerd.

Regels voor exportstallen

Van Dongen heeft daarnaast als taak om vragen van leden van Vee&Logistiek Nederland te beantwoorden. Ze staat in contact met het ministerie van landbouw en VWA om nieuwe regels op te stellen voor tegen vector beschermende inrichtingen (TVBI’s). Dat zijn stallen die aan alle opgestelde eisen voldoen om in de toekomst vee te kunnen exporteren naar landen die Nederlands vee willen ontvangen. “Je moet dan denken aan vectorvallen en voldoende fijnmazig gaas, waar geen enkele knut doorheen komt. Samen met een insecticidenbehandeling van de dieren, een quarantaineperiode en bloedtest die aantoont dat de dieren niet besmet zijn met het virus is export naar alle Europese landen straks weer mogelijk”, aldus de veterinair directeur. Ze tempert direct verwachtingen: ”In een heel gunstig geval zou deze uitvoer over minimaal een maand pas weer kunnen plaatsvinden”

Het is volgens van Dongen nu nog lastig in te schatten welke schade de Nederlandse veesector lijdt door de blauwtong. Sectoren die nu duidelijk last hebben van dalende prijzen zijn de kalver- en fokveesector. Doordat de grenzen dicht zijn, drukt dit hard door. Van Dongen: “Maar het virus is net drie weken in Nederland. De echte schade is afhankelijk van het aantal maanden dat het virus actief zal zijn in Nederland.

Veehouders hebben beperkte mogelijkheden om hun vee te beschermen tegen knutten. Maar van Dongen weet te vertellen dat er in Zuid-Afrika al een vaccin is tegen dit serotype 3 van blauwtong. Een versnelde toelating van het vaccin dat niet binnen Europa is gemaakt is tegenwoordig mogelijk, maar ook hiervoor geldt dat geduld moet worden uitgeoefend.

Beheer
WP Admin