Foto: Van Assendelft AkkerbouwNieuws

Blauwmaanzaad mogelijk nieuw gewas op zand

Op de AgroProeftuin de Peel in Zeeland (N.-Br.) test akkerbouwer/loonwerker Ron Peters dit jaar de teelt van blauwmaanzaad op zandgrond.

Tot nu toe wordt dit gewas praktisch alleen op de zuidwestelijke kleigronden geteeld. De proef moet uitwijzen of blauwmaanzaad een interessant alternatief kan zijn voor het veel geteelde snijmais.

Behoefte aan nieuwe gewassen

Akkerbouwers in het zuidoostelijk zandgebied hebben behoefte aan nieuwe gewassen, zodat ze meer variatie kunnen aanbrengen in hun bouwplan. Meer vruchtwisseling is goed voor de bodemkwaliteit en de biodiversiteit. Blauwmaanzaad wordt gebruikt voor olie voor de voedingsindustrie, smaaktoevoeging aan brood, pijnstiller en olie voor verfindustrie.