Premium
Biologische melkkoeien krijgen veel uren en dagen weidegang. Dat drukt de ammoniakemissie. - Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Biologisch bij Natura 2000 als buffer

Reacties

 1. De lange arm van de milieubeweging en linkse politiek strekt zich steeds verder uit.De boer wordt steeds verder in de hoek gedreven,ze zullen er nog eens spijt van krijgen en zeker als de wilde plannen van Frans Timmermans ten uitvoer worden gebracht.Als er dan voedsel tekorten komen zullen de boeren ook wel weer de schuldigen zijn.

 2. Er is geen probleem er wordt een probleem gecreëerd. Alle bedrijven buiten de landbouw die stikstof of Nox uitstoten zonder NB- vergunningen voor de rechter slepen en de bedrijven laten sluiten.
  Wij boeren met NB- vergunningen worden al tientallen jaren in de hoek getrapt het is tijd om ze met de zelfde activitische gesel terug te slaan.
  Oog om oog tand om tand.

 3. De drijfmest elke dag scheiden en gescheiden opslaan dan ben je van de stikstof (ammoniak ) probemen af laten ze dan maar eens echt meten wat zo’n stal dan uitstoot wand wat ze nu beweren is allemaal natte vinger werk. Hebben ze ooit wel eens gemeten wat verschillende stallen uitstoten ?Die emmissie arme vloeren is gewoon weggegooid geld dichte vloer met mestschuif en een mestscheider dat is de toekomst.

 4. Bennie, je moet stikstof in grondwater en stikstof in de lucht niet verwarren. Deze studie gaat volgens mij over stikstof in de lucht.

  1. De biologische werkwijze verlaagt de stikstof in de lucht maar verhoogt de stikstof in het grondwater. Daar wordt in de studie van Wageningen aan voorbij gegaan.

 5. Ik mis iets in het verhaal: de nitraat uitspoeling naar het grondwater.

  Op biologische bedrijven komt stikstof in het grasland voor een belangrijk deel uit klaver. Deze stikstof komt vooral beschikbaar in de nazomer en herfst. Je zou dus in de nazomer en herfst de koeien op stal moeten zetten om zoveel mogelijk te maaien. Dan haal je namelijk de stikstof van het land. Tegelijk voorkom je dat er via urine nog extra stikstof in het land komt. Hiermee voorkom je dat in de winter nitraat uitspoelt naar het grondwater. Je zorgt er op deze manier tevens voor dat er in het voorjaar, wanneer er nog geen stikstof uit de klaver beschikbaar komt, meer mest beschikbaar is om in de stikstof behoefte te voorzien.
  Uitsluitend vanwege de belevingswaarde kiest men er echter voor om zo lang mogelijk te weiden, in strijd met de landbouwkundige werkelijkheid en ten nadele van het milieu.

 6. Als ik het goed lees, dan suggerrert dit artikel dat de Kunstmest voor Stikstof uitstoot zorgt en dat mest van biologische koeien geen stikstof verliezen geeft. Zie ik het verkeerd of worden via deze uitspraken boeren gedwongen tot Biologische bedrijfvoering?

  1. Het verschil wordt mede veroorzaakt door een hogere C/N coëfficiënt op biologische bedrijven doordat het stikstof niveau lager is. Dit is weer een gevolg van het ontbreken van kunstmeststikstof.

 7. Een studie uit Wageningen. Hadden we een tijdje geleden ook niet een studie van hen die stelde dat emissie-arme vloeren iets positiefs was? Ga je als gangbare boer vrijwillig of verplicht biologisch boeren, blijkt later dat de uitstoot niet veel lager is. Biologisch boeren met vaak geen mais in het rantsoen is toch anders dan gangbaar weiden mét mais aanvulling. Meer mais voeren is de sleutel naar succes maar dat mag Wageningen niet zeggen van de overheid. Zijn zij meteen de onderzoeksgelden kwijt en mag louis bolk instituut de onderzoeken uitvoeren.

 8. Biologische bij Natura 2000 als buffer….is oude wijn in nieuwe zakken. Ongeveer 25 jaar geleden was tijdens de Ammoniak Reductie Plannen ( ARP – gebieden en zonering) ook spraken van extensivering en biologische in de nabijheid van N-2000 gebieden. Een versleuteling van het depositietabel.

 9. Bij volop (schoon)weiden houdt het met twee koeien per ha wel op, en bij bio nog minder als je ook nog armoe in je gras hebt! Grote huiskavels zijn dus een vereiste.

Beheer
WP Admin