Premium
Foto: Bert Jansen AlgemeenColumn

‘Bio geeft gangbaar dolkstoot’

Reacties

  1. De kop boven het artikel slaat nergens op en wakkert polarisatie en agressieve reacties aan. Heel veel biologische boeren hebben ook grote zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf vanwege het stikstofbeleid. De landbouw als geheel zal duurzamer moeten worden. Hier moeten gangbaar en bio samen optrekken met begrip voor hoe de verschillende vormen van bedrijfsvoering zijn gegroeid. Samen de overheid onder druk zetten om betere verdienmodellen voor duurzame bedrijfsvoeringen te garanderen.

  2. Ik vind niet dat je zo’n reactie als representatief voor de biologische sector moet zien. Ieder sector heeft zijn rotte appels en deze persoon is zo’n (door en door) rotte appel in de biologische sector.

  3. Als je naar stikstof uitstoond kijk moet we als eerst naar bio kijken want een bio boer met bijvoorbeeld varkens stoot minsten 300%a 350 % meer stikstof per afgeleverd varken uit dus als je puur naar stikstof kijken en het mileu dan kan de bio beter als eerst stoppen

  4. Derogatie afschaffen dom. Veeboeren met teveel mest moeten mest afvoeren en moeten als ze de landproductie willen behouden extra kunstmest kopen. Akkerbouwers krijgen goedkoper de aangevoerde mest en kopen minder kunstmest.
    Alleen grondgebonden landbouw is ook dom. Dan moeten naast veehouders ook alle akkerbouwers extra kunstmest kopen want dan is er geen mest meer over voor de akkerbouw.

  5. Tom is een kat in het nauw , hij ziet met lede ogen aan dat de biologische sector in dit wervelende tijdsgewricht ten dode is opgeschreven.

Beheer
WP Admin