De bio-energiecentrale Harderwijk. - Foto: Waterschap Vallei en Veluwe AlgemeenNieuws

Bio-energiecentrale Harderwijk failliet

Tegenvallers en een niet (langer) rond te rekenen kostenplaatje leidden tot het faillissement.

De bio-energiecentrale Harderwijk, eigendom van Waterschap Vallei en Veluwe en het bedrijf Jan Bakker, is dinsdag door de rechtbank Gelderland failliet verklaard.

Het waterschap wijst naar tegenvallers die het bedrijf heeft gehad en een niet (langer) rond te rekenen kostenplaatje als oorzaken van het faillissement. Al snel na opleveren bleken er technische mankementen te zijn, waardoor de bio-energiecentrale uiteindelijk pas vorige zomer daadwerkelijk kon gaan draaien. Dat zorgde voor extra kosten en minder opbrengsten uit het gas.

Lagere inkomsten uit mestverwerking

Daarnaast waren zegt het Waterschap dat de bio-energiecentrale structureel te maken gehad heeft met lagere inkomsten uit het verwerken van mest, hogere kosten voor co-vergistingsproducten en gelijkblijvende gecontracteerde gasprijzen. Het lukte niet om kosten en opbrengsten in balans te brengen.

Het bedrijf zag hierdoor de toekomst somber in en heeft besloten zelf faillissement aan te vragen. De bio-energiecentrale draaide voor 65% op (drijf)mest, en daarnaast op bijproducten uit de landbouw en voedingsindustrie, zoals bietenpulp en graanresten. Het was de bedoeling dat de centrale jaarlijks 12,5 miljoen kubieke meter biogas aan het aardgasnetwerk zou leveren. Daarvoor had het bedrijf een meerjarig contract afgesloten met Essent. Het waterschap en Jan Bakker investeerden gezamenlijk € 16 miljoen in de installatie.

Het waterschap noemt het faillissement wrang en spreekt van een moeilijk besluit, maar zegt dat de financiële situatie dusdanig was dat faillissement onvermijdelijk was.

Eerder dit jaar is ook Mestverwerking Fryslân failliet verklaard. De voormalige eigenaar noemde rechtszaken rondom een dodelijk bedrijfsongeval en het overheidsbeleid als voornaamste reden om faillissement aan te vragen, maar wees eveneens naar de situatie in de mestmarkt en krappere marges in de mestverwerking.

Reacties

  1. Nope, volgens mij krijgen nieuwe installaties een garandeerd hoge prijs, na deze wettelijke regeling moet je verder met een kale prijs.
    Als je personeel dik moet betalen buiten kantooruren gaat het altijd mis. Alleen boeren willen voor niks werken

Beheer
WP Admin