Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Bijna € 2,6 miljard subsidie voor mestverwerking

De overheid stelt sinds 2008 bijna € 2,6 miljard beschikbaar voor de ondersteuning van mestvergisting en mestverwerking. Dat blijkt uit antwoorden van demissionair landbouwminister Carola Schouten op vragen van de Tweede Kamer.

De overheid ondersteunt via de subsidieregelingen voor duurzame energie (SDE en SDE+) sinds 2008 232 projecten gericht op mestvergisting of co-vergisting, op 146 locaties. De totale toegezegde subsidie bedraagt € 2,4 miljard. “De daadwerkelijke kasuitgaven zijn naar verwachting aanzienlijk lager doordat niet alle installaties maximaal produceren en de subsidie afhangt van de ontwikkeling van de energieprijzen”, aldus Schouten. Voor mestverbranding zijn twee SDE-beschikkingen afgegeven met een totale waarde van € 149 miljoen. Ook hierbij schrijft de minister dat de daadwerkelijke uitgaven waarschijnlijk lager zullen zijn.

Stimuleren mestverwerking

Voor het stimuleren van mestverwerking is tussen 2016 en 2021 uit de nationale envelop van Europese middelen voor varkens- en melkveehouderij € 9,98 miljoen beschikbaar gesteld voor stimulering van mestverwerking. Dertien initiatieven hebben via deze regeling € 7,34 miljoen subsidie gekregen. Voor het Nederlands Centrum Mestverwaarding is € 300.000 beschikbaar gesteld.

Beheer
WP Admin