Bijna alle ingestuurde snijmais in Amerika is besmet met mycotoxinen. Steeds meer mycotoxinen komen onze kant op. We moeten de gevolgen van de giftige toxinevormende schimmels leren beheersen. Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Bijna alle monsters snijmais in VS besmet met mycotoxinen

Het aandeel mycotoxinen in maiskuilen in Amerika is toegenomen. Ook voor de Nederlandse veehouder is dit van belang.

Mycotoxinen behoren tot de meest schadelijke verontreinigingen van graan- en voedergewassen. Deze giftige toxinevormende schimmels kunnen blijvende schade toebrengen aan melkvee. Dairyland Laboratories uit het Amerikaanse Wisconsin onderzoekt maïskuilvoer en maïskorrels op zeventien verschillende toxines. Het laboratorium vond aanzienlijk meer mycotoxinen in opgestuurde maismonsters in vergelijking met voorgaande jaren.

DON

Het gaat hier met name om Deoxynivalenol (DON). Dit is een van de meest voorkomende mycotoxinen. Deze veroorzaakt ontstekingsprocessen in de darm en in het lichaam van koeien. 92% van de snijmaismonsters bevatte DON. In de twee voorgaande jaren was dat 85%. 81% van de maïskorrelmonsters bevatte DON, in de twee voorgaande jaren was dat 64%.

Als veehouders een probleem in de mais of in een ander gewas vermoeden, kunnen zij een monster opsturen. In dit geval ging het om mais. De uitslagen zijn dus niet representatief voor de totale maïskuiloogst.

Het gevaar van mycotoxinen varieert van jaar tot jaar. De vorming van giftige toxinevormende schimmels is onder andere afhankelijk van de omstandigheden van het groeiseizoen en de inkuilmethode. Oudere kuilen zijn gevoeliger voor mycotoxinen. Deze kuilen kun je beter laten onderzoeken op de aanwezigheid van mycotoxinen alvorens de kuil te voeren.

Verhoogde kans op mycotoxinen

Deze situatie mag dan wel in Amerika aan de orde zijn, toch is dit voor de Nederlandse boer ook belangrijk. Door schaarste neemt de kwaliteit van voergrondstoffen af, dat verhoogt de kans op mycotoxinen. Door warme zomers komen steeds meer schimmels uit andere landen onze kant op. Dat vraagt aandacht en voorbereiding, want mycotoxinen kunnen de diergezondheid behoorlijk schaden. We moeten daarom de gevolgen van mycotoxinen beheersen.

Beheer
WP Admin