AlgemeenNieuws

‘Bijdrage veehouderij aan resistentie salmonella overschat’

De bijdrage van de veehouderij aan humane antibiotica-resistente salmonella-infecties werd mogelijk eerder overschat. Schots onderzoek naar het genoom laat zien dat salmonella-populaties in mensen en dieren, die naast elkaar leven, meer verschillend van elkaar zijn dan werd gedacht.

Een net gepubliceerde studie, uitgevoerd in Schotland, laat zien dat de veehouderij niet de belangrijkste bron is van antibiotica-resistente Salmonella typhimurium bij mensen. Dit concludeerden de onderzoekers uit een DNA-studie van meer dan 370 salmonella-monsters die de afgelopen 22 jaar in Schotland verzameld zijn.

Uit de genetische variatie van de bacterie en haar resistentiegenen bleek dat er verschillende bacteriepopulaties leven in naast elkaar levende mens- en dierpopulaties. Door het genoom (de volgorde en rangschikking van de genetische informatie) van salmonella bij mensen en dieren te vergelijken, hebben de onderzoekers belangrijke inzichten gekregen in de mogelijke bronnen en verspreiding van resistente infecties. De salmonella-bacterie bleef grotendeels binnen haar originele gastheerpopulatie en er waren meer verschillende combinaties van antibioticaresistentie bij de humane populatie.

De onderzoekers speculeren dat internationale reizen en geïmporteerde levensmiddelen belangrijke bronnen kunnen zijn van antibiotica-resistente stammen van salmonella.

Beheer
WP Admin