Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

BIJ12: boeren dreigen schadevergoeding mis te lopen

Boeren met grond in ganzenfoerageergebieden dreigen hun schadevergoeding mis te lopen, dat meldt BIJ12.

Boeren met grond in gebruik in foerageer- of rustgebieden van ganzen die in aanmerking willen komen voor tegemoetkoming vanwege de schade die ganzen veroorzaken, moeten hun percelen daartoe aanmelden op de site MijnFaunazaken van BIJ12. Volgens uitvoeringsorganisatie BIJ12 hebben nog lang niet alle grondgebruikers dat daadwerkelijk gedaan. Zonder aanmelding kan geen tegemoetkoming worden betaald, aldus BIJ12.

Aanmelden tot 15 april

Ook grondgebruikers die zich al wel hebben geregistreerd moeten hun percelen aanmelden. Als alle stappen doorlopen zijn, neemt een taxateur contact op met de betreffende boer. Aanmelden kan nog tot 15 april; meldingen die na die datum gedaan worden, zullen niet meer behandeld worden, aldus BIJ12.

Beheer
WP Admin