Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Bietenkennis opgefrist tijdens praktijkdag

Suikerbietentelers konden op de Praktijkdag Suikerbieten in Westmaas (Z.-H.) hun kennis van de bietenteelt weer vergroten.

Ter illustratie van wat de bandenspanning met een band doet stond er een kipper beladen met 17 ton grond. Links staan de banden op 3 bar, rechts op 0,9 bar. De linker steunt het hele gewacht af op het houtblok. De rechter vouwt zich er omheen.

Ook werd aandacht besteed aan de groenbemesters. Met een groenbemester kan een ziekte of plaag worden onderdrukt of juist worden gestimuleerd.

Voor alle groenbemesters, waaronder de veel toegepaste gele mosterd is het zaak om goed te weten welke ziekten, plagen en onkruiden er in de bodem zitten voordat er gezaaid wordt.

Binnen, op de bedrijvenmarkt, werd bij de DSV-stand de beworteling van een groenbemester aanschouwelijk gemaakt. De hoofdwortels van deze ook veel ingezette 'TerraLife BetaSola' gaan tot 50 centimeter diep. De haarwortels gaan nog dieper.

Op de bedrijvenmarkt lag ook een bietenhoop afgedekt met vliesdoek en deels met vorstwerende bedekking. Enerzijds ter demonstratie en anderzijds werden bezoekers uitgenodigd om het gewicht van deze hoop zo correct mogelijk in te schatten. Daar was dan een prijs aan verbonden.

Uiteraard was er ook aandacht voor de mechanisatie. Enkele jonge telers bekijken de oogsttechniek van de Ropa Panther zelfrijdende bietenrooier.

Wageningen University & Research organiseerde samen met het IRS op 31 augustus de Praktijkdag Suikerbieten op het terrein van WUR Proefbedrijf Westmaas. De dag begon met lichte regen maar de paraplu's konden al snel worden opgeborgen en de rest van de dag verliep, mede door de vele bezoekers, op rolletjes. Hier krijgt een groep uitleg over een proef met meststoffen en groeiverbeteraars. Foto's: Anton Dingemanse

Bij een andere proef wordt gekeken naar de bietencysteaaltjesresistentie in verschillende rassen.

Dat bij gewasbescherming omzichtig omgegaan moet worden met de in te zetten middelen blijkt uit dit voorbeeld van herbicideschade aan een grote biet.

Door de afdeling diagnostiek van het IRS zijn via een microscoop verschillende afwijkingen op een scherm toegelicht. Hier een aantasting door stemphylium. In het midden is het blad weg en daaromheen is de schimmelwoekering te zien. Dit plekje is in werkelijkheid ongeveer 1 millimeter groot.

Een door stemphylium aangetast bietenblad zoals dat in de praktijk wordt aangetroffen.

Voor een optimale opbrengst moet er ook optimaal geoogst worden. Frans Tijink geeft onder de noemer 'Rooikwaliteit tot in de puntjes' uitleg over het effect van de rooierafstelling op het rendement van de bietenteelt. Iets te agressief reinigen kost zo maar ¬ 150 per hectare aan bietverliezen. Op de achtergrond een Holmer-rooier uitgerust met Agrometius opbrengstmeting.

Met het Agrometius-meetsysteem wordt tijdens het rooien de opbrengst ter plaatse gemeten. Dit wordt weergegeven in een taakkaart die dan weer gebruikt kan worden voor andere toepassingen of om de onbekende zwakke plekken in een perceel te traceren. Dit is overigens een taakkaart van een aardappelperceel.

Het bedrijf AeroVision brengt via satelliet en zo nodig aangevuld met dronebeelden de bodem in een zogenaamde bodemzonekaart in beeld. Vooral in het infrarode gebied, op de grafiek rechtsonder, wordt de meeste interessante informatie gevonden.

De bodem is het beginkapitaal van elke teelt en daar moet de teler dan ook zuinig op zijn. Dat is het uitgangspunt van H-Wodka die dit met het motto en logo 'Ein Bar Bitte' onder de aandacht brengt.

In een andere stand bij de proefvelden wordt ingegaan of niet-kerende grondbewerking voor bietenteelt positief uitvalt of niet. Een eensluitende conclusie kan voor, met name het Zuidwesten, niet zomaar worden getrokken. De bodem varieert hier van zand tot zware klei en dat komt dan ook nog wel op een perceel voor. Dan speelt de voorvrucht en de omstandigheid op het zaaimoment ook nog een rol. Een teler zal daarom bijna proefondervindelijk moeten uitvogelen wat voor zijn bietenteelt het beste resultaat geeft. Als voorbeeld twee kistjes met links geploegde grond en rechts grond na gereduceerde bewerking. Bij gereduceerde bewerking zijn de kluiten wel grover, maar vallen veel makkelijker en mooier uit elkaar.

Beheer
WP Admin