Foto: Ruud Ploeg VarkensFoto

Bewust investeren in en besparen met houtkachel

Veehouder Marc Rensen investeerde bewust in een houtkachel om zijn varkens- en pluimveestallen te verwarmen. Met houtsnippers is de kachel binnen 4 jaar terugverdiend.

De kachel is in een zeecontainer geplaatst bij de installateur en toen naar het varkens- en pluimveebedrijf vervoert. Een keer in de week moet de voorraadbunker, van 20 kuub, aangevuld worden met houtsnippers. Alleen als er net nieuwe kuikens zijn is de warmtevraag hoger en is er eens in de twee dagen hout nodig voor de kachel.

Rensen is niet alleen bewust bezig met energie, maar ook op maatschappelijk vlak. Het varkens- en pluimveebedrijf is een van de deelnemers van Salland Eet en Boert Bewust (SEBB). Rensen stelt het bedrijf open voor burgers en ook schoolklassen die het echte verhaal achter de voedselproductie te horen krijgen. In 2017 is dit project in Salland gestart. De burgemeester van Raalte heeft het eerste bedrijfsbord van SEBB bij de familie Rensen onthuld.

In de biggenstal zijn vlinderbuizen onder het voerpad gemonteerd. Deze verwarmen de binnenkomende lucht. Met een houtkachel kijk je niet meer op de laatste graad in de stal en kun je relaxter de temperatuur bij de biggen iets hoger instellen , zegt Rensen.

De Topigs 20-zeugen gaan geleidelijk over naar de TN70 en spenen jaarlijks 31 biggen per zeug. Als eindbeer gebruikt Rensen een PIC.

Twee derde van de energiekosten komen voor rekening van de vleeskuikens en de zeugen en gespeende biggen zijn verantwoordelijk voor het resterende derde deel. Vooral in de eerste dagen na opzet van de kuikens is de vraag naar warmte enorm. De kuikenstal wordt via emissiearme Wesselman-kachels door de houtkachel verwarmd.

Kleine storingen aan de biomassakachel lost de ondernemer zelf op. Via een app op de telefoon heeft Rensen 24 uur per dag inzicht in de gegevens van de kachel en ook de storingen komen hierop binnen. De installateur kan bij een storing eerst inloggen via de software van de kachel en hoeft hierdoor niet altijd fysiek op het bedrijf te komen. Voor het jaarlijkse onderhoud, wat rond ¬ 1.500 kost, laat Rensen wel de installateur langskomen.

De kwaliteit van het hout is erg belangrijk, vertelt Rensen, die al meerdere partijen snippers heeft geprobeerd. Te nat hout geeft broei in de kuil, daardoor vermindert de calorische waarde van het hout. Er is dan meer hout nodig om tot de gewenste temperatuur te komen. Zand en bladeren in de snippers bevuilen de kachel. Vooral zand zorgt voor een glazige aanslag aan de wanden in de kachel, waardoor de efficiëntie van de verbranding in de kachel naar beneden gaat.

Marc Rensen (40) houdt in Raalte (Overijssel) 520 zeugen met daarnaast 31.000 vleeskuikens. Deze combinatie zorgt voor veel vraag naar warmte en om de jaarlijkse kosten van energie te verminderen investeerde Rensen drie jaar geleden in een biomassakachel. Foto's: Ruud Ploeg

De jaarlijkse bedrijfskosten voor gasverbruik lagen rond ¬ 40.000. Rensen investeerde voor ¬ 60.000 in een houtkachel van 250 kW en verwacht deze binnen vier jaar alleen met de stookkosten al te hebben terugverdiend.

Als de warmtecapaciteit van de houtkachel minder dan 70% is, dan geeft het systeem een alarm en schakelen automatisch de reserve gaskachels in. Vooral voor de vleeskuikens is de warmtetoevoer onontbeerlijk. Hierdoor zijn naast de biomassakachel ook drie gaskachels aanwezig als noodvoorziening. De twee buffervaten van elk 2.000 liter zorgen ervoor dat de kachel optimaal kan branden.

De houtkachel kan zowel pellets als houtsnippers verbranden. De veehouder heeft vooralsnog gekozen om houtsnippers te verbranden. Het rendement van snippers, waarvoor hij ¬ 13 per kuub betaald, is hoger dan van houtpellets. Een trekker met voorlader om de bunker te vullen was al aanwezig, dat maakt de investering een stukje eenvoudiger.

In de nieuwste kraamstal zijn geen biggenlampen meer, maar hebben de pasgeboren biggen vloerverwarming en een onderkruip waardoor de warmte blijft hangen. De vloerverwarming is ingesteld op 35 graden, terwijl het in de afdeling circa 23 graden is.

Beheer
WP Admin