Foto: Milieudefensie AlgemeenNieuws

Bewindslieden weigeren brieven Milieudefensie

Minister Henk Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Sharon Dijkmsa (milieu) weigeren om 5.300 brieven van Milieudefensie tegen het gebruik van voedselgewassen in biobrandstoffen officieel in ontvangst te nemen.

Milieudefensie wilde de brieven voorafgaande aan een debat in de Tweede Kamer aanbieden, maar de bewindslieden gaven niet thuis. De brieven zijn door Milieudefensie toch op het ministerie bezorgd.
Kamerleden van SP, GroenLinks, PvdD, D66 en ChristenUnie hebben toegezegd zich in te zetten om te stoppen met het gebruik van palmolie en soja voor biobrandstoffen. Kamp ging tijdens het debat inhoudelijk niet in op het onderwerp, omdat het niet op de agenda van het debat stond. Rolf Schipper van Milieudefensie heeft er vertrouwen in dat de Kamerleden de minister ervan kunnen overtuigen zijn beleid op dit punt te veranderen.