Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Bewaarpeen nog laat geoogst

Loonwerker Jan Rien van Rossum in Ooltgensplaat (Zuid-Holland) oogst met zijn Grimme Tectron 415 nog laat in het seizoen een perceel bewaarpeen. Normaal zou de peen al in december zijn geoogst, maar de afzet liep stroef en de omstandigheden waren in de herfst niet optimaal.

Meer informatie over de prijzen van peen vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Peen overzicht
B-peen Emmeloord
Bio-peen Emmeloord
Schalenpeen Emmeloord
B-peen Middenmeer
C-D-peen Middenmeer

De voorliefde van Broer Konijn voor peen is alom bekend. Ook zijn verwanten laten zich een verse peen goed smaken. Toch viel de vraatschade mee; nog geen procent, terwijl de peen ongeveer twee maanden langer dan de bedoeling was vast bleef staan.

Desondanks laadt de losse grond in de rooier behoorlijk aan en die moet van tijd tot tijd worden verwijderd. Ondanks de natte omstandigheden blijft het profiel van de rups nog redelijk schoon.

Hier het dikke plakkaat grond en loof dat in de machine achterblijft. Met name het afgestorven, taaie loof zorgt voor stropen.

Een indruk van de peen in de rug met zojuist geklapt loof. Ook hier is te zien dat de peen goed loskomt in de rug.

Voor een vlotte afvoer wordt er met drie vrachtcombinaties gereden om de peen in te schuren. Om de kans op breuk te minimaliseren, gebeurt dit met de nodige omzichtigheid. Hier lost een kipper zijn vracht in de stortbak, er is weinig breuk te zien.

De peen gaat in de mechanische koeling en kan daar zo nodig tot juli blijven liggen. Ondanks het late rooimoment is de kwaliteit goed. Die zal in de bewaarperiode niet minder worden dan in een normaal jaar.

Dat de grond nog redelijk rul is blijkt ook in het vervolgtraject. De peen op de zeefmat is al zo goed als vrij van grond. In de bunker alleen nog aanhangende grond.

Op de rooimat is te zien dat de ruggen met de peen goed uit elkaar vallen.

Een overzicht van het veld laat dat ook zien. In de zeefgrond op het gerooide deel van het veld zijn de sporen van de Grimme Tectron-rooier op rups wel goed zichtbaar, maar zeker niet diep. Rechts het spoor van een vrachtcombinatie.

Deze peen had al in november in de bewaring moeten liggen, maar door de natte omstandigheden is de oogst uitgesteld. Met weer neerslag in het vooruitzicht moet de peen er alsnog uit. De rooiomstandigheden zijn niet optimaal, maar het gerooide deel heeft zo te zien weinig te lijden van het rooiwerk.

Normaal gesproken wordt bewaarpeen ruim voor kerst geoogst, om risico op vorstschade te voorkomen. Dit seizoen wordt in januari nog probleemloos bewaarpeen gerooid. Loonbedrijf van Rossum uit Ooltgensplaat rooit hier 5,5 hectare bewaarpeen Komarno voor akkerbouwbedrijf Van Oorschot in Achthuizen (Zuid-Holland). - Foto's: Anton Dingemanse

Chauffeur William van der Dool zit ogenschijnlijk nonchalant in de cabine, maar hij is wel gefocust op de bedieningsschermen om snel te kunnen corrigeren en onderwijl het rooiwerk in de gaten te houden.

Beheer
WP Admin