Premium
Verkleinen van een goed geslaagde groenbemester. Een geslaagd bladrammenas kan wel 2.000 kilo effectieve organische stof produceren. - Foto: Koos Groenewold AkkerbouwAchtergrond

Beter rekenen met organische stof van groenbemesters

Reacties

  1. Over wijsheden van onze oudjes. Volgens vader moet je na de graanoogst opschieten met het inzaaien van een groenbemester want één dag extra in augustus geeft meer opbrengst dan een week in oktober.

  2. Zaaitijden komen bekend voor uit de tijd dat “groenbemesters” ookals twede voergewas werden geteeld en de opbrengst aan groenemassa van belang was voor de voedervoorziening. M.a.w. er is weinig nieuws onder de zon in dezen, onze gewasgroei is niet vranderd, de politiek wenst zaken te verplichten die volgens de natuur kant nog wal raken. Groenbemsters zaaien op een laat tijdstip geeft geen gewas ontwikkleing en dus niet of nauwelijks een grondverbetering of mineralen vastlegging. Het kost meer dan de opbrengst zeiden onze voorouders.

Beheer
WP Admin