Foto: Michel Velderman AkkerbouwOpinie

‘Beter en snel middelenbeleid nodig’

De klacht is al jaren bekend. Het loopt niet goed met de vervanging van relatief schadelijke gewasbeschermingsmiddelen door goede minder belastende alternatieven.

De Europese Commissie heeft dat nu ook vastgesteld in een 166 pagina’s tellend rapport, dat vorige week is gepubliceerd bij de strategische plannen om de voedselketen te verduurzamen (Farm to Fork).

Toegelaten middelen niet beschikbaar voor kleine teelten

Er zijn weliswaar meer actieve stoffen toegelaten in de afgelopen tien jaar, maar daarmee is de beschikbaarheid ervan niet voor alle teelten geregeld. Vooral kleine teelten kunnen vaak geen beroep doen op middelen die wel toegelaten zijn voor veel geteelde gewassen.

De regelgeving heeft weinig oog voor de toelating van niet-chemische stoffen, zoals microbiële of andere vormen van biologische gewasbescherming. En als het gaat om beoordeling van (nieuwe) chemische middelen, schiet de beoordelingscapaciteit tekort.

Minder afhankelijk van chemisch middel met betere toelatingsprocedure

Het goede nieuws is dat de Europese Commissie beterschap belooft. Veel hangt af van hoe de beoordeling kan worden versneld en gestroomlijnd. Net als de commissie, wil de landbouw minder afhankelijk worden van chemische middelen. Een belangrijke voorwaarde om dat te bereiken, zijn betere toelatingsprocedures. Er is dus werk aan de winkel voor de Europese Commissie.

Beheer
WP Admin