Bron: Misset AlgemeenNieuws

Beregeningsverboden oosten van Gelderland opgeheven

Waterschap Rijn en IJssel heeft het beregeningsverbod voor het oostelijke deel van Gelderland woensdag opgeheven. Volgens het schap zit er weer genoeg water in de sloten en beken in de Achterhoek en de Liemers.

De grondwaterstand is ook hersteld. Het verbod gold sinds 23 juni. Er gelden nu alleen nog extra beregeningsverboden in delen van Brabant. In het gebied van waterschap Vechtstromen in Overijssel mag geen water uit vijvers worden gebruikt. Dit om de waterkwaliteit daar te beschermen.

Een aantal waterschappen heeft altijd beregeningsregelingen, zodat landbouwers en gemeenten precies weten wanneer ze oppervlakte- of grondwater mogen gebruiken. Vrijwel overal is ook een vergunning nodig voor het gebruik van dit water.

Gelderland kwetsbare regio

In oostelijk Gelderland heeft volgens het schap voor de vijfde keer in zes jaar tijd een beregeningsverbod gegolden. De regio is kwetsbaar door de ligging op de hoge zandgronden en doordat er bijna nergens extra water uit rivieren kan worden gehaald.

Beheer
WP Admin