AkkerbouwOpinie

Bepaal gemiddelde prijs

Inzicht in de pools geeft zicht op één facet van de prijsvorming. Ook andere afzetvormen spelen een rol.

Aan de vergelijking van fritesaardappelpools die we in dit nummer brengen, hebben we een artikel toegevoegd dat laat zien tot wat voor gemiddelde opbrengstprijs een bepaald afzetpakket leidt. Dit geeft extra inzicht in het rendement van de aardappelteelt, of eigenlijk in hoe de omzet op individuele akkerbouwbedrijven kan verschillen.

De poolprijs van een afnemer is belangrijk, maar tevens spelen de andere afzetmogelijkheden een rol. Is er alleen een klassieke vrije pool, of zijn er ook pools met bodem- of garantieprijs, waarvoor dan wel weer op een of andere manier een premie wordt betaald. Of kan de teler behalve voor de pool, ook nog kiezen voor de zekerheid van een contract?

Als redactie willen we de akkerbouwer zo veel mogelijk prijsinformatie geven. Daarop kan hij zijn verkoopstrategie baseren; en hij kan die gebruiken om zijn verkoopstrategie te toetsen. Naast de poolprijzenvergelijking achteraf hebben we de vergelijking van de aardappelcontracten aan het begin van het seizoen. Bij elkaar helpen de vergelijkingen de teler gefundeerde beslissingen te maken. Waarbij geldt, we zeggen het nog maar eens, dat pas na een reeks van jaren een bruikbaar beeld ontstaat. We zien dat nu weer. Agro-Dyn Weuthen en Eriva staan in de vergelijking van pools van 2013/2014 laag, terwijl ze het een jaar eerder juist erg goed deden.

Op basis van één jaar zijn geen uitspraken te doen of pools met voorverkoop of met een gegarandeerde bodem te verkiezen zijn boven een sobere, zuivere pool. Net zomin als op basis van één jaar te zeggen is of de pool als verkoopsysteem te verkiezen is boven het contract of niet. En dan hebben we het er nog niet eens over of een individuele teler de tucht van de vrije markt kan dragen, of dat hij een zekere geldstroom nodig heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Kortom, snelle en definitieve oordelen over pools en andere verkoopsystemen zijn in de regel misplaatst. Nuancering is nodig. Tegelijk zeggen we: meer informatie geeft een betere afweging.

Beheer
WP Admin