Partner
Bemest nu Snelle Lente Rogge RundveePartner

Bemest nu Snelle Lente Rogge

De tijd om Snelle Lente Rogge te bemesten is aangebroken. Daarmee behaal je opbrengst en kwaliteit.

Snelle Lente Rogge is speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Het gewas is in staat om in het vroege voorjaar zeer snel te groeien. Het behaalt begin april al 4.000 tot 5.000 kilo drogestofopbrengst, met een eiwitgehalte van 15 tot 18%. Om dit te realiseren is een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting gewenst.

Omdat de meeste Snelle Lente Rogge als vanggewas na de oogst van maïs voor 1 oktober is gezaaid, staat op de meeste percelen de Snelle Lente Rogge geweldig goed. De milde winter speelt daarin ook een rol.

Maak gebruik van gunstige weersvoorspelling

De weersvoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling van het gewas zijn gunstig. Dus geef vanaf nu tot begin maart de aanvullende bemesting. Het advies is om ten minste 50 kilo, maar liever nog 100 kilo zuivere stikstof aangevuld met zwavel per hectare te bemesten. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, gaat het in de meeste gevallen om 50 kilo. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert.

Bemestingstijdstip afhankelijk van bodemgesteldheid

Het beste moment om te bemesten is uiteraard ook afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het onder slechte omstandigheden toch willen bemesten met als gevolg spoorvorming is uiteraard niet verstandig. Dit heeft door structuurschade gevolgen voor de verdere ontwikkeling en opbrengst. Daarnaast zal het vervuiling van het gemaaide gewas met gronddeeltjes teweeg brengen.

Zwavel naast stikstof

Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen, is een aanvullende zwavelbemesting nodig om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel (S) is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in de plant.

Bemest nu Snelle Lente Rogge


In welke vorm bemesten?

De meest gangbare manier van bemesten is het strooien met een gangbare kunstmeststrooier van een minerale stikstof-zwavel meststof, zoals KAS met zwavel, ASS of ENTEC 26. Ook kun je ervoor kiezen om met organische mest te bemesten. Doe dit dan bij voorkeur met een machine met een zo laag mogelijke bodemdruk en zeker onder gunstige omstandigheden, zodat spoorvorming wordt voorkomen.

Meer weten over bemesting van Snelle Lente Rogge?

Heeft u vragen over de bemesting van de Snelle Lente Rogge? Bel dan met uw regionale KWS-adviseur of met een van onze medewerkers: +31 (0)76 503 00 03.
Lees meer informatie over Snelle Lente Rogge.