AlgemeenNieuws

Belgische boeren krijgen eenmalig steun

Brussel – Belgische melkvee- en varkenshouders krijgen steun. De landbouworganisaties, de distributiesector en andere partners hebben maandag een akkoord gesloten om de boeren eenmalig te ondersteunen.

De consument zal iets meer moeten gaan betalen voor zijn producten omdat de toeslag wordt doorberekend. Maar dat bedrag is heel klein, verzekeren de partijen.

2,7 eurocent per liter melk

Melkveehouders hebben het zwaar sinds de prijs van melk flink is gedaald. Tot april waren er Europese melkquota om de productie van melk in Europa binnen de perken te houden, maar die zijn afgeschaft. Belgische melkboeren krijgen nu een toeslag van 2,7 eurocent per liter melkquotum waarover een melkveebedrijf in het verleden beschikte. De zuivelbedrijven zullen de steun maandelijks uitbetalen gedurende zes maanden. Voor jongeren die sindsdien zijn gestart wordt een bijzondere regeling voorzien. De totale steun komt dan op circa €46 miljoen.

€30 miljoen voor varkenshouderij

Varkenshouders zuchten onder zeer lage vleesprijzen en gestegen productiekosten. De Belgische varkensboeren kunnen rekenen op steun van €30 miljoen. Het systeem van toeslag en inning voor de varkenshouderij zal in de komende weken door de partners van het ketenoverleg verder worden uitgewerkt. Zij vragen aan de bevoegde overheden om daaraan mee te werken.

Stabiliseringsmechanisme

De Belgische Boerenbond laat weten dat er op den duur een stabiliseringsmechanisme moet komen waarmee sterke prijsschommelingen opgevangen kunnen worden. De tijdelijke maatregel, die Belgische ketenpartijen nu hebben afgesproken, moet de komende tijd uitgewerkt worden in een structurele maatregel die ten tijde van slechte prijzen tijdelijk ingezet kan worden.

De tweede pijler van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid voorziet daarvoor een aantal instrumenten, schrijft de Boerenbond. De partners van het ketenoverleg vraagt aan de minister om dit initiatief aan te wijzen als pilotproject. Ervaringen kunnen daarna gedeeld worden met andere landen ter voorbereiding van het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Protestactie in Nederland

Gesprekken tussen Nederlandse varkensboeren en staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) over lastenverlichting voor de sector hebben tot nu toe nog niet geleid tot een akkoord. De varkenshouders gaan komende donderdag in Den Haag protesteren.

De crisis in de landbouwsector is hét thema van een extra overleg tussen de Europese ministers van Landbouw maandag 7 september in Brussel. Niet alleen de gevolgen van de afschaffing van de melkquota komen op tafel, maar ook de Russische ban op Europese landbouwproducten. Boerenorganisaties grijpen het overleg aan om in Brussel te komen demonstreren.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.