Henk Jolink, melkveehouder en voorzitter West-Achterhoek. Foto: Jan Willem Schouten RundveeAchtergrond

‘Belangenbehartiging steeds effectiever’

Het gebeurt overal: lokale afdelingen van landbouworganisaties fuseren met elkaar. Zo is recentelijk de grote afdeling West-Achterhoek van LTO Noord gevormd. Melkveehouder Henk Jolink is voorzitter. Hij ziet louter voordelen van de schaalvergroting in zijn organisatie.

Hij kijkt liever vooruit, maar voor de geschiedschrijving vindt melkveehouder Henk Jolink het wel aardig om te vermelden. Toen hij van school kwam, werd net de melkquotering ingevoerd.

In die tijd – we spreken over de jaren tachtig van de vorige eeuw – waren er in de toenmalige gemeente Hummelo-Keppel nog drie landbouworganisaties: CBTB (protestants), ABTB (katholiek) en Gelderse Maatschappij van Landbouw (liberaal). Bestuurd door oudere boeren, die hun status van bestuurder koesterden. Met alle goede bedoelingen, maar hun invloed was beperkt.

De bestuurders van nu

Het was de tijd van de verzuiling. Onlangs is Jolink benoemd tot voorzitter van de nieuwe LTO-afdeling West-Achterhoek. De schaalvergroting vindt niet alleen op bedrijfsniveau plaats, maar ook in de organisatiestructuur.

Jolink kijkt bepaald niet met nostalgische gevoelens terug naar de oude tijd. De invloed van de georganiseerde landbouw is nu groter dan toen. Hij wijst op het grote bestuur van de gefuseerde afdeling; veertien personen, ieder met een eigen portefeuille. Een bestuur met veel jongeren. Om de haverklap gaat hij op kraambezoek.

De bestuurders van nu krijgen training, als voorzitter voert hij voortgangsgesprekken. Wat gaat goed, wat kan beter, wat heb je nodig om beter te kunnen functioneren? Dat deed de voorzitter van de toenmalige afdeling van de Gelderse Maatschappij echt niet. Zijn medebestuurders zagen hem al aankomen.

Afdeling West-Achterhoek

In korte tijd zijn vier afdelingen van LTO Noord samengegaan. De afdelingen Doesburg, Zutphen, Bronckhorst en Doetinchem vormen nu de grote afdeling West-Achterhoek. De organisatie telt 300 leden, de meesten zijn actief in de melkveehouderij. Jolink, melkveehouder in Drempt, was al voorzitter van de afdeling Bronckhorst. Nu geeft hij leiding aan de nieuwe afdeling.

De schaalvergroting in de organisatiestructuur vindt overal plaats. Jolink ziet louter voordelen. Het is nu makkelijker om gemotiveerde bestuurders te vinden, de informatievoorziening aan de leden kan sneller worden georganiseerd en de belangenbehartiging is effectiever.

Ruimte voor bedrijfsontwikkeling

Hij omschrijft zichzelf als een voorzitter die de grote lijnen in de gaten houdt. Een stip op de horizon zetten en vervolgens die richting op koersen. Soms linksom, dan weer rechtsom, het einddoel altijd in het oog houdend.

‘Het lidmaatschap van een landbouworganisatie is allang niet meer vanzelfsprekend.’

Ruimte voor bedrijfsontwikkeling, daar gaat hij voor. Dat vraagt om maatwerk bij gemeenten. De ene ondernemer kiest voor schaalvergroting, de ander voor verbreding en nummer drie stopt met zijn bedrijf. Dat vraagt souplesse bij wethouders en ambtenaren. Lokale LTO-bestuurders moeten volgens Jolink goed kunnen uitleggen waarom maatwerk is geboden, bijvoorbeeld als het gaat om de omvang van bouwkavels.

Het belang van de meerderheid behartigen

Het lidmaatschap van een landbouworganisatie is allang niet meer vanzelfsprekend. Leden maken de balans op. Hoeveel betaal ik aan de club en wat levert het lidmaatschap mij op? Voor Jolink is dat een gegeven.

Nu, met de fosfaatdiscussie, zijn er leden die opzeggen omdat zij zich niet kunnen vinden in het standpunt van hun organisatie. Jammer, maar niets aan te doen, zegt Jolink. Als voorzitter moet hij het belang van de meerderheid behartigen. Als aan de wens van elke melkveehouder wordt voldaan, raakt Nederland de derogatie kwijt. En dan zijn we nog veel verder van huis, zegt hij. Voor dat standpunt loopt hij niet weg. Sterker nog, in een nieuwsbrief heeft hij zijn leden daarover geïnformeerd. Wetende dat hij enkele leden voor het hoofd stoot.

Ketengeoriënteerde belangenbehartiging

Over 10 jaar zal er waarschijnlijk geen LTO-afdeling West-Achterhoek meer zijn, veronderstelt Jolink. Het aantal boeren neemt verder af en dat dwingt de organisatie opnieuw aanpassingen door te voeren. Hij zet weer een stip op de horizon. Een ketengeoriënteerde belangenbehartiging ziet hij voor zich. Als voorbeeld noemt hij de zuivel. Alle partijen in de keten hebben nu hun eigen lobbyisten in Den Haag en Brussel, terwijl het belang in grote lijnen gelijk is. Ketengerichte belangenbehartiging kost minder en levert meer op, zegt hij. Over 5 jaar wil hij graag aan deze voorspelling worden herinnerd. De afspraak wordt gemaakt.

Beheer
WP Admin