AkkerbouwOpinie

Belangenbehartigers samen

De akkerbouwbonden VTA en NAV willen fuseren. Dat is een goede stap in een richting die onvermijdelijk is.

De tijd is er niet meer naar om meerdere belangenbehartigers voor één sector in de benen te houden.

Enkele decennia geleden, toen de onafhankelijke boerenvakbonden ontstonden, zag de agrarische wereld er totaal anders uit. Er waren nog twee keer zo veel boeren en de verzuilde ‘standsorganisaties’ waren bezig met een fusie tot één LTO. Het groene front was nog hecht en riep daardoor zowel naar binnen als naar buiten bij sommigen weerstand op. Er was behoefte aan tegenkracht. En dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van de akkerbouwvakbond NAV en later die van melkveehoudersbond NMV en varkenshoudersbond NVV. De standpunten van de vakbonden aan de ene en LTO aan de andere kant liepen vaak flink uiteen, bijvoorbeeld bij onderwerpen als marktordening.

Die tijd is voorbij, evenals de toegevoegde waarde van meer dan een handvol belangenbehartigingsorganisaties. Nu bepalen schaalvergroting en specialisatie het beeld, evenals teloorgang van belangrijke structuren zoals een eigen ministerie en productschappen. Meningsverschillen zijn er amper meer. Er is nu juist behoefte aan een krachtige organisatie, in plaats van versnippering. LTO Akkerbouw doet er goed aan de uitnodiging om mee te doen, aan te nemen. Het is onvermijdelijk dat dit in andere sectoren ook gaat gebeuren. Uitdaging is wel om een nieuw soort verzuiling – in sectoren – te voorkomen.

Beheer
WP Admin