Beetje meer marktmacht voor boer en tuinder? - Foto: Koos Groenewold AlgemeenOpinie

‘Beetje meer marktmacht voor boer en tuinder?’

De positie van boeren en tuinders op de markt kan beter. Dat was maandag 14 november de boodschap van de commissie-Veerman aan de Europese Commissie.

Veerman en de zijnen deden een serie suggesties hoe boeren en tuinders iets steviger in hun schoenen kunnen staan tegenover de machtige inkopers van supermarkten.

Geen nieuwe ideeën

De ideeën zijn niet nieuw. Er zitten hele concrete bij, zoals verplichte openbaarmaking van prijzen, wettelijke maximum-betaaltermijnen van 30 dagen en de mogelijkheid om een schriftelijk contract te eisen. Dit zijn eenvoudige maatregelen waarvan je kunt zeggen: meteen maar invoeren.

Verzachten mededingingsregels

Daarnaast is er de wens om ruimere mogelijkheden voor het vormen van ‘crisiskartels’, ofwel afspraken tussen producenten onder buitengewone omstandigheden. Dit pleidooi voor verzachting van de mededingingsregels verdient zeker bijval. Boeren en tuinders zijn in normale omstandigheden al te vaak speelbal van grotere marktpartijen.

Kartelpolitie

Opmerkelijk maar niet minder nuttig is het pleidooi voor meer duidelijkheid. Boeren en organisaties zijn zo bang voor de kartelpolitie dat ze onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden die er wél zijn.

Spectaculair is het allemaal niet. Veerman verkondigt hier geen revolutie, maar alle beetjes helpen. Het is nu aan Eurocommissaris Phil Hogan om deze munitie te gebruiken bij onderhandelingen in de Europese Commissie.