AlgemeenAchtergrond

Bedrijven willen niet meebetalen aan landschap

Bedrijven zijn niet vanzelf gemotiveerd om het landschap in hun regio te sponsoren.

Landschapsorganisaties moeten daarvoor een relatie met bedrijven opbouwen. Dat blijkt uit onderzoek van het LEI, in opdracht van de minister van LNV.

Om bedrijven toch mee te laten betalen aan het landschap, is een relatiegerichte aanpak nodig. Landschapsbeheerders moeten daarvoor in contact komen met bedrijven die ze kunnen overhalen tot een eerste bijdrage. Daarvoor is een verhaal nodig dat aanspreekt. Het moet voor bedrijven makkelijk zijn om mee te doen en er moeten verschillende vormen zijn voor een bijdrage.

Een voorbeeld dat goed loopt, is de Streekrekening in Het Groene Woud in Noord-Brabant. Overheden, bedrijven en streekorganisaties kunnen bij de Rabobank een rekening openen, waarop ze minimaal 25.000 euro moeten zetten. De Rabobank keert hierover extra rente uit, dat doorvloeit naar de Streekrekening. Met het geld dat daarop binnenkomt, worden landschapsprojecten in Het Groene Woud gefinancierd. Op die manier kost het bedrijven weinig extra geld, waardoor ze sneller genegen zijn mee te doen.

Beheer
WP Admin