AlgemeenNieuws

Basismonitoring diergezondheid betaald uit Diergezondheidsfonds

Den Haag – De kosten van de basismonitoring van dierziekten wordt voortaan uit het Diergezondheidsfonds betaald. Tot nu toe werden deze kosten door de productschappen en het ministerie van Economische Zaken betaald. Door het afschaffen van de productschappen kunnen deze echter geen bijdrage meer verlenen. Het ministerie heeft hierom de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren gewijzigd, waardoor het mogelijk wordt om de kosten te betalen het uit Diergezondheidsfonds. De wetswijziging vormt de grondslag om een deel van de kosten van de basismonitoring door de sector te laten bekostigen via het opleggen van heffingen.

De basismonitoring wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren. Hierbij worden signalen van dierziekten bij landbouwhuisdieren verzameld en geanalyseerd. Hiermee worden houders van dieren en dierenartsen op de hoogte gehouden.

Ook worden de kosten van bestrijdingsmaatregelen in geval van Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium uit het Diergezondheidsfonds betaald. Deze bestrijdingskosten, die voortvloeien uit Europese bestrijdingsmaatregelen voor salmonella’s die voedselinfecties kunnen veroorzaken, kunnen voortaan worden vergoed uit het Diergezondheidsfonds. Het gaat dan om een tegemoetkoming in de schade van de geruimde dieren.

Door de wetswijziging van de Wet Dieren wordt het ook mogelijk om kosten van rechtstreeks werkende EU-maatregelen voor andere ziekten uit het Diergezondheidsfonds te financieren en daarvoor heffingen op te leggen.

De reserves van de productschappen, die verkregen zijn op grond van een heffingsverordening voor het kunnen weren en bestrijden van ziekten als mycoplasma, salmonella en de ziekte van Aujeszky, worden overgeboekt naar het Diergezondheidsfonds. Het gaat hierbij om ziekten waarvoor geen afspraken waren gemaakt in het kader van het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten, maar waarvoor het productschap zelf initiatieven heeft genomen.

Beheer
WP Admin