Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

BASF en Agravis samen in bevordering biodiversiteit

Competentiecentrum voor biodiversiteit onderzoekt welke maatregelen effectief en toepasbaar zijn.

BASF Agricultural Solutions en agrohandels- en dienstverleningsconcern Agravis stappen samen in de oprichting van een competentiecentrum voor biodiversiteit. Het centrum wordt ondergebracht in het proefbedrijf van Agravis bij Münster.

Duurzame landbouw op slinkend areaal

Het centrum wordt onderdeel van het BASF-Farm-netwerk dat al in 2013 van de grond kwam en nu 55 bedrijven omvat. De doelstelling van de samenwerking met BASF is de ontwikkeling van een duurzame landbouw op de slinkende beschikbaarheid van teeltareaal. Hierbij moet een kleiner verbruik van natuurlijke hulpbronnen worden gecombineerd met een hoge productiviteit en een grote verscheidenheid aan flora en fauna, aldus Agravis.

Praktijk

BASF probeert met zijn telersnetwerk uit te vinden welke maatregelen een grote ecologische meerwaarde geven en tevens door de boeren in de praktijk zonder problemen kunnen worden omgezet. Agravis was ook al bezig met biodiversiteitsinitiatieven, zoals advies over vanggewassen en graslandzaadmengsels, bloeistroken en zaadmengsels voor wilde akkers.

Beheer
WP Admin