AlgemeenNieuws

Banken: Wakker Dier-rapport suggestief

Utrecht – Rabobank en ING zijn onaangenaam verrast over een in hun ogen suggestieve rapportage van onderzoeksbureau Profundo en dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier over investeringen van de banken in buitenlandse vee- en vleesbedrijven.

Het onderzoek stelt dat de Nederlandse banken tot de grootste investeerders horen in buitenlandse veehouderijsystemen, waarbij ze de eisen voor dierenwelzijn niet voldoende in acht zouden nemen.

Rabobank  zegt dat het rapport ‘slechts vage zinspelingen bevat op onvolkomenheden in de praktijk. Van de suggestieve conclusies die worden getrokken neemt Rabobank afstand’.

ING zegt in een reactie dat het belangrijkste bezwaar van Wakker Dier de omvang van de bedrijven lijkt te zijn. “ING heeft geen principieel bezwaar tegen grote veehouderijen. Wij verlangen van onze klanten in de voedselketen dat zij zich houden aan wet- en regelgeving, ook op gebied van huisvesting en dierenwelzijn. En veel van onze klanten, ook in Argentinië, Brazilië, Mexico en Oekraïne produceren volgens de Europese normen.”

Profundo heeft in opdracht van Wakker Dier een analyse gemaakt van de investeringen die worden gedaan in vee- en vleesverwerkende bedrijven. Daarbij is niet alleen gekeken naar de rol van Nederlandse banken.  Uit de analyse komt naar voren dat met name Amerikaanse banken veel in vee- en vleesverwerkende bedrijven investeren (bijna €20 miljard), met Nederlandse banken als goede tweede (bijna €6 miljard).

Profundo spitst zich in het rapport toe op drie van de 153 bedrijven waarin de banken hebben geïnvesteerd en baseert de conclusies daar ook voor het grootste deel op.

In het rapport wordt gesteld dat de investeringen gaan naar omvangrijke bedrijven met veel dieren op één locatie, waarbij wordt aangenomen dat daarbij sprake is van dieronvriendelijke systemen. Rabobank zegt internationale klanten te wijzen op aspecten van dierenwelzijn. “Dit betekent onder meer een degelijk stalsysteem, voldoende toegang tot voer en water, ongemak en pijn voor dier voorkomen en verwondingen minimaliseren, een preventief gezondheidsprogramma en nodeloos lang of ver vervoer voorkomen.”

De bank vindt dat omvang van het bedrijf  niet zegt over dierenwelzijn, voedselveiligheid, voedselkwaliteit of duurzame productie.  Grote bedrijven, die meerdere functies verenigen, scoren volgens de bank vaak juist beter als het gaat om de ‘footprint’ en duurzaamheid.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts zegt in een reactie dat het hem zorgen baart dat het kennelijk zo veel aantrekkelijker is om in de buitenlandse veehouderij te investeren. Geurts stelt ‘dat het jonge boeren hier onmogelijk wordt gemaakt om het bedrijf van de ouders over te nemen door een rompslomp aan regels en kleine marges op producten en dat Wakker Dier pas echt gelukkig lijkt te zijn als de boeren in Nederland geen brood meer kunnen verdienen’.

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin